Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu


    Każdy z nas ulega czasami pewnym kontuzjom, urazom czy innego rodzaju szkodom. Prawdopodobnie też każdy z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne, które chroni nas finansowo przed różnymi wypadkami. Ponosząc jakiekolwiek poważniejsze szkody na ciele możemy oczekiwać, że od ubezpieczyciela otrzymamy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

    Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu. Tabela taka jest tworzona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym jesteśmy ubezpieczeni i to właśnie ta tabela wskazuje nam na procentowy udział odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przeważnie każdy z ubezpieczycieli stosuje zasadę „jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”.

Warto przeczytać: Dokumenty niezbędne do uzyskania odszkodowania - poradnik

    Dodatkowo dla dokładnego określenia jaki poziom powinno mieć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ubezpieczyciel bierze pod uwagę opinię komisji lekarskiej oraz wszelkiej dostarczonej przez poszkodowanego dokumentacji medycznej. Osoba poszkodowana ma oczywiście prawo odwołać się od wysokości przeznaczonego odszkodowania. Jeżeli ktoś uważa, że otrzymał za niskie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może zwrócić się do odpowiednich instytucji aby rozpatrzyły ponownie jego sprawę. Osoba taka nie ma nic do stracenia, a jedynie może zyskać.

1 | 2 czytaj dalej...powrót do Przydatne opinie prawne i poglądy Judykatury