Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

O odszkodowanie za wypadek i zadośćuczynienie można się ubiegać aż do upłynięcia terminu przedawnienia, czyli okresu, w którym poszkodowany może zgłosić roszczenie do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku, czyli najczęściej ubezpieczyciela.

Do kiedy można ubiegać się o należne odszkodowanie po wypadku drogowym?

W polskim prawie dla tego typu spraw podstawowy termin wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Termin też może jednak trwać 20 lat w sytuacji, gdy szkoda na osobie została wyrządzona w drodze czynu przestępczego. Aby móc skutecznie skorzystać z wydłużonego terminu przedawnienia w praktyce, wyrządzona szkoda musi spowodować śmierć poszkodowanego bądź też rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni. Z terminu tego mogą korzystać oczywiście osoby bliskie zmarłego w wypadku.

Terminy przedawnienia zostały uregulowane w art. 442 KC w zakresie odpowiedzialności deliktowej.

Do kiedy osoba małoletnia może ubiegać się o odszkodowanie po wypadku drogowym?

W przypadku małoletniego sytuacja wygląda korzystniej. Może on ubiegać się o należne mu odszkodowanie za wypadek także po upływie 2 lat od uzyskania pełnoletniości, przy czym nie ma już w tym wypadku znaczenia, czy wyrządzona szkoda była następstwem działania przestępczego.
Czy bieg przedawnienia może zostać przerwany?

Tak. Bieg przedawnienia może zostać przerwany, np. przez podjęcie czynności przed podmiotem zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania po wypadku. W takim wypadku termin biegnie na nowo, począwszy od ostatniej czynności. Bieg terminu przedawnienia następuje także przez każdą czynność polegającą na uznaniu roszczenia, są to jednak bardzo rzadkie przypadki w tego typu sprawach.

Do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek sprzed lat

Więcej informacji: Do ilu lat wstecz można ubiegać się o odszkodowanie? [INFOGRAFIKA]