Wróć do porad
/ Uszczerbek na zdrowiu

„JEŚLI ZBAGATELIZUJESZ OBRAŻENIA PO WYPADKU – UBEZPIECZYCIEL TO WYKORZYSTA!”

Powiązanie (ustalenie adekwatnego związku przyczynowego) pomiędzy kolizją lub innym wypadkiem a doznanymi obrażeniami lub uszczerbkiem na zdrowiu, ma kluczowe znaczenie, aby można było uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i/lub rentę.

Po wypadku skonsultuj się z lekarzem

Osoba, która po wypadku odczuwa bóle kręgosłupa, bóle i zawroty głowy lub inne dolegliwości, powinna bez zbędnej zwłoki zgłosić się do lekarza i zrobić stosowne badania. Najlepiej, jeśli bezpośrednio po wypadku zostanie wezwana karetka pogotowia.

Traktuj poważnie i nie bagatelizuj obrażeń ciała doznanych podczas kolizji drogowej lub innego wypadku!

Dlaczego to aż tak ważne? Zdarza się, że z powodu szoku powypadkowego, a nawet bez niego, dolegliwości ujawniają się (stają się odczuwalne) lub nasilają dopiero po pewnym czasie od chwili zdarzenia. W związku z tym, aby zabezpieczyć ewentualne roszczenia w zakresie dochodzenia odszkodowania, poszkodowany, oprócz zadbania o udział pogotowia, powinien skonsultować się z lekarzem w celu otrzymania skierowania na badania, takie jak np. prześwietlenie RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa itd., dzięki którym można wykryć m.in. urazy mózgu (np. krwawienie śródmózgowe), kręgosłupa, układu kostnego i innych narządów wewnętrznych. Wykrycie i udokumentowanie obrażeń, będzie stanowiło twardy dowód w postępowaniu o odszkodowanie.

Zbieraj wszystkie dokumenty i dowody

Niezmiernie ważna jest dbałość o gromadzenie wszelkich dokumentów medycznych i innych. Poszkodowany powinien być świadomy faktu, że ubezpieczyciel lub sprawca wypadku będzie bezlitośnie wykorzystywał wszelkie „furtki”, pozwalające mu uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej – najprostszym na to sposobem jest poddanie w wątpliwość związku pomiędzy wypadkiem a doznanymi urazami.

Jeśli poszkodowany ucierpiał w wypadku, to ubezpieczyciel będzie twierdził, iż naturalnym zachowaniem jest skorzystanie z pomocy lekarskiej dla ratowania zdrowia, a jeśli poszkodowany nie skorzysta z pomocy lekarza od razu, to może oznaczać, że doznane urazy mogły powstać w zupełnie innych okolicznościach, a nie w tym konkretnym wypadku. W takiej sytuacji dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty może być wysoce utrudnione, a czasem po prostu skazane na porażkę.

Podobnie prezentuje się sytuacja w przypadku odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Należy zabezpieczyć wszelkie możliwe dowody, świadczące o winie osoby trzeciej w spowodowaniu wypadku, zwłaszcza dane osobowe świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania – nie zameldowania!). Zawsze, jeśli jest to możliwe, należy wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia. Zdjęcia oraz relacje świadków będą stanowiły istotny materiał dowodowy w postępowaniu o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Najlepiej jest też na miejsce zdarzenia wezwać policję.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić?

Aby poznać listę wszystkich potrzebnych dokumentów i zebrać więcej praktycznych informacji, przeczytaj SZCZEGÓŁOWY PORADNIK POSZKODOWANEGO dla osób ubiegających się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem