/ Inne poradniki

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy – kompleksowy poradnik

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub z pracy, muszą zaistnieć przesłanki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie powypadkowe określa natomiast ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Oba te akty prawne ustalają ponadto zasady wypłaty odszkodowań za wypadek w drodze do i z pracy. czytaj więcej…

/ Inne poradniki

Czy odblaski są obowiązkowe?

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Stosować je muszą piesi, rowerzyści czy rolkarze, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym. czytaj więcej…

/ Inne poradniki

Prawa i obowiązki rowerzystów – poradnik

Z nastaniem ładnej pogody ulice zapełniają się rowerzystami. Sprzyjają temu moda na zdrowy, aktywny tryb życia i coraz większa liczba miejskich wypożyczalni rowerów. Niestety nie każdy rowerzysta zna swoje prawa i obowiązki, przez co miła przejażdżka może zakończyć się tragicznym w skutkach wypadkiem. czytaj więcej…

/ Inne poradniki

„Proszę o pomoc, nie stać mnie na prawnika”, czyli kiedy pomoc prawna nie jest darmowa?

Dostęp do darmowej pomocy prawnej jest niezbędny, służy bowiem ochronie interesu publicznego i danej jednostki. Pomoc taką świadczy obecnie ponad 1500 ogólnopolskich punktów, działających w ramach systemu darmowej pomocy prawnej. Bezpłatne porady prawne są udzielane również przez organizacje pozarządowe (np. Centrum Pro Bono, wspierające organizacje non profit) i kancelarie różnych specjalności.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE – RODZAJE POSTĘPOWAŃ

Postępowanie odrębne zostało uregulowane w tytule VII księgi I części I k.p.c. Istota postępowań odrębnych przejawia się w zmodyfikowaniu przez ustawodawcę w określony sposób przepisów ogólnych oraz zasad ogólnego postępowania procesowego lub nawet wykluczenia w ogóle stosowania pewnych instytucji procesowych dla danego rodzaju spraw.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

GLOSSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO WS. STOSOWANIA BADANIA KODU GENETYCZNEGO W POSTĘPOWANIU DOWODOWYM

Omawiany wyrok dotyczy identyfikacji człowieka na podstawie badań kodu genetycznego DNA, lecz ważniejszym zagadnieniem procesowym są zawarte w tym wyroku dyrektywy, dotyczące oceny całokształtu materiału dowodowego, a precyzyjniej – zakaz udzielania a priori prymatu jednym dowodom i pomijania innych, bez wcześniejszego zapoznania się z nimi.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE KREDYTU A PLAN MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„Czy nieruchomość, która jest przeznaczona w części pod tereny usług publicznych „UPo”, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów oświaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne funkcje, posiada wartość komercyjną, dającą podstawę prawną, jak i faktyczną do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy?”. Odpowiadamy na to pytanie w oparciu o przepisy i opinie ekspertów.

czytaj więcej…

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem