/ Inne poradniki

Prawa i obowiązki rowerzystów – poradnik

Z nastaniem ładnej pogody ulice zapełniają się rowerzystami. Sprzyjają temu moda na zdrowy, aktywny tryb życia i coraz większa liczba miejskich wypożyczalni rowerów. Niestety nie każdy rowerzysta zna swoje prawa i obowiązki, przez co miła przejażdżka może zakończyć się tragicznym w skutkach wypadkiem. czytaj więcej…

/ Inne poradniki

„Proszę o pomoc, nie stać mnie na prawnika”, czyli kiedy pomoc prawna nie jest darmowa?

Dostęp do darmowej pomocy prawnej jest niezbędny, służy bowiem ochronie interesu publicznego i danej jednostki. Pomoc taką świadczy obecnie ponad 1500 ogólnopolskich punktów, działających w ramach systemu darmowej pomocy prawnej. Bezpłatne porady prawne są udzielane również przez organizacje pozarządowe (np. Centrum Pro Bono, wspierające organizacje non profit) i kancelarie różnych specjalności.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE – RODZAJE POSTĘPOWAŃ

Postępowanie odrębne zostało uregulowane w tytule VII księgi I części I k.p.c. Istota postępowań odrębnych przejawia się w zmodyfikowaniu przez ustawodawcę w określony sposób przepisów ogólnych oraz zasad ogólnego postępowania procesowego lub nawet wykluczenia w ogóle stosowania pewnych instytucji procesowych dla danego rodzaju spraw.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

GLOSSA DO WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO WS. STOSOWANIA BADANIA KODU GENETYCZNEGO W POSTĘPOWANIU DOWODOWYM

Omawiany wyrok dotyczy identyfikacji człowieka na podstawie badań kodu genetycznego DNA, lecz ważniejszym zagadnieniem procesowym są zawarte w tym wyroku dyrektywy, dotyczące oceny całokształtu materiału dowodowego, a precyzyjniej – zakaz udzielania a priori prymatu jednym dowodom i pomijania innych, bez wcześniejszego zapoznania się z nimi.

czytaj więcej…

/ Inne poradniki

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE KREDYTU A PLAN MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„Czy nieruchomość, która jest przeznaczona w części pod tereny usług publicznych „UPo”, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów oświaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod inne funkcje, posiada wartość komercyjną, dającą podstawę prawną, jak i faktyczną do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy?”. Odpowiadamy na to pytanie w oparciu o przepisy i opinie ekspertów.

czytaj więcej…

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem