/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zaparkowany na poboczu pojazd

Autorem artykułu jest dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radca prawny

Podstawa prawna dla odpowiedzialności odszkodowawczej posiadacza lub kierującego unieruchomionym pojazdem

W niektórych sytuacjach przyczyną wypadku jest zaparkowany na poboczu drogi pojazd lub przyczepa. Mimo, że nie bierze on udziału w ruchu w pewnych sytuacjach, kierowca który pojazd ten pozostawił może być potraktowany jako sprawca wypadku lub osoba współwinna wypadku, która przyczyniła się do powstałej szkody. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Komu i w jakich okolicznościach należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie lub skazanie?

Niestety, ale polski wymiar sprawiedliwości niejednokrotnie przez zaniedbanie lub omyłkowe działanie osadzał w areszcie śledczym czy w więzieniu osoby niewinne. Za bezprawne działanie wymiaru sprawiedliwości w kodeksie postępowania karnego przewidziane są odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jednak, aby otrzymać należne przez prawo świadczenia, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która swym doświadczeniem wspomoże działania na każdym etapie procesu. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Polskie sądy coraz częściej orzekają o wysokich odszkodowaniach dla ofiar niesłusznego aresztowania i skazania, ale nie tylko w tych przypadkach…

Sprawy takie jak pobyt w więzieniu niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, to „wierzchołek góry lodowej” w polskim sądownictwie. Z roku na rok przybywa roszczeń dotyczących odszkodowań o niesłuszne oskarżenie i skazanie. Orzeczenia dotyczą również niesłusznego skazania za czasów PRL czy fali wojskowej. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Roszczenia pacjenta za błąd medyczny    

Autorem artykułu jest dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radca prawny

Uwagi wprowadzające.

Generalnie konsekwencje błędu medycznego można podzielić na dwie kategorie, którymi są: 

  1. uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta lub
  2. śmierć pacjenta.

W niniejszym artykule opisany zostanie jedynie katalog roszczeń, których dochodzić może pacjent, który stał się ofiarą błędu medycznego, który wywołał u niego uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia. Gdy błąd medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta, określony katalog roszczeń przysługiwał będzie osobom bliskim oraz najbliższym członkom rodziny. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odpowiedzialność prawna placówki medycznej za lekarski błąd diagnostyczny

Autorem artykułu jest dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radca prawny

Uwagi wprowadzające. Błąd w sztuce lekarskiej

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 maja 2019 r. I ACa 253/18 „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Wśród błędów lekarskich wyróżnia się błędy diagnostyczne (rozpoznania) i terapeutyczne (błąd w leczeniu)”. Na złamanie przez lekarza przyjętych zasad wiedzy i sztuki lekarskiej używa się różnego rodzaju określeń jak „błąd w sztuce lekarskiej”, „błąd w sztuce medycznej”, „błąd lekarski” lub „błąd wiedzy medycznej”, przy czym pojęciem najszerszym jest „błąd medyczny”. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Sprawa niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia Tomasza Komendy – walka o prawną, a przede wszystkim życiową sprawiedliwość.

Tomasz Komenda przebywał w zakładzie karnym 18 lat „za niewinność”. Niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15 – latki został uniewinniony od zarzucanych mu czynów w maju 2018 roku. Wraz ze swoim pełnomocnikiem Zbigniewem Ćwiąkalskim domaga się 18 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Czy uniewinniony ma szansę uzyskać tak wysoką kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa?

czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Jak skutecznie udowodnić szkodę osobową – najczęstsze błędy tzw. „kancelarii odszkodowawczych” i prawników nie specjalizujących się w odszkodowaniach

Wypadek komunikacyjny lub inne zdarzenie, które sprawiło, że doznaliśmy szkody bez naszej winy to sytuacje, kiedy to mamy możliwość domagania się należnego nam z tego tytułu odszkodowania. Nie zawsze jednak wiemy, jakie działania winniśmy wykonać, aby szybko i skutecznie uzyskać świadczenie. Niestety w tych przykrych okolicznościach, zakład ubezpieczeń nie jest już tak przyjazną instytucją, jak wówczas gdy zawieramy umowę, a procedury nie są takie proste jak przekonują nas do tego reklamy. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Okołoporodowe błędy medyczne to zdarzenia wynikłe z błędnej diagnozy i terapii, skutkujące zastosowaniem przez personel medyczny niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i porodu. Matka, dziecko, a niekiedy również ich bliscy mają prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie i w ciąży, w niektórych przypadkach zaś – także o rentę. czytaj więcej…

/ Inne poradniki

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy – kompleksowy poradnik

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub z pracy, muszą zaistnieć przesłanki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie powypadkowe określa natomiast ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Oba te akty prawne ustalają ponadto zasady wypłaty odszkodowań za wypadek w drodze do i z pracy. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Nieodśnieżony, oblodzony czy ubłocony chodnik może być przyczyną groźnego wypadku. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie za wypadek na nartach – szaleńcy na stokach, zarządcy też nie bez winy

Zimą wiele osób wyjeżdża w góry, w Polsce i za granicę, by odpocząć, nabrać sił, nauczyć się sportów zimowych lub się w nich podszkolić. Na zboczach czas spędzają setki osób: dzieci, młodzieży, dorosłych. Tłok i zróżnicowane umiejętności narciarskie ludzi powodują, że zachowanie bezpieczeństwa – swojego i innych – nie zawsze jest proste. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie za wypadek na stoku narciarskim

6 grudnia 2017 r. w wyniku obrażeń odniesionych na stoku zmarł narciarz Max Burkhart. Siedemnastolatek, uczestnik zawodów Nor-Am Cup, podczas treningu do biegu zjazdowego wypadł z trasy i z impetem uderzył w siatkę zabezpieczającą stok. Nieco wcześniej, w listopadzie, świat obiegła informacja o śmierci francuskiego alpejczyka – Davida Poissona, który na treningu stracił jedną nartę, przeleciał przez siatki ochronne i wpadając do lasu, siłą rozpędu uderzył w drzewo. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie za błąd lekarski i medyczny – poradnik i infografika

Prawo do odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej to temat, który w ostatnim czasie powraca niczym bumerang. Lekarze w polskich szpitalach są przeciążeni wielogodzinną pracą i z powodu zmęczenia częściej dopuszczają się uchybień. Zdarza się jednak, że błąd medyczny jest wynikiem nieszczęśliwego splotu okoliczności czy braku dostatecznej wiedzy o potencjalnych reakcjach organizmu pacjenta. Wyjaśniamy, kiedy można mówić o błędzie medycznym i kogo pozwać o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odszkodowanie dla kierowcy samochodu za wypadek z udziałem rowerzysty

W 2015 r. rowerzyści byli sprawcami 1,5% kolizji i 5% wypadków. Statystycznie to niewiele – nie da się ukryć, że większe zagrożenie na drodze nadal stanowią kierowcy pojazdów mechanicznych. Jednak i oni mogą wskutek wypadku ponieść szkody materialne lub stracić zdrowie, a nawet życie. W tym poradniku podpowiadamy, jakie odszkodowanie może dostać osoba poszkodowana w wypadku z udziałem rowerzysty i co krok po kroku powinna zrobić, by je uzyskać. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Niezwykle ważna rola radcy prawnego w uzyskaniu wysokiego odszkodowania. Każdy poszkodowany musi to wiedzieć!

Czy starając się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu bądź za wypadek śmiertelny, opłaca się korzystać z pomocy radcy prawnego? Odpowiedź jest tylko jedna: tak! Ale właściwie dlaczego poszkodowany dobrze zrobi, nie załatwiając sprawy na własną rękę? Gdy nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o… pieniądze. W tym przypadku o wysokie odszkodowanie. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Rodzaje świadczeń przysługujących za szkody spowodowane wypadkiem. Sprawdź, za co możesz otrzymać odszkodowanie!

Kodeks cywilny wyróżnia aż 17 grup świadczeń, które przysługują poszkodowanym w wypadku. Obejmują one odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztów i rentę, w tym świadczenia za szkody majątkowe, jak i niemajątkowe.

Poszkodowani mogą liczyć na naprawdę wysokie odszkodowanie za wypadek. Do świadczeń, które – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – przysługują osobom poszkodowanym, należą: czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Jakie prawa ma poszkodowany w wypadku? Świadczenia i warunki przyznawania

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub innym, a także bliscy zmarłego wskutek wypadku mogą ubiegać się o kilka rodzajów świadczeń ubezpieczeniowych.

Odszkodowanie

Cel świadczenia: rekompensata z tytułu szkody majątkowej, tj. obecnych i przyszłych strat materialnych oraz pogorszenia w ich wyniku sytuacji życiowej (utracone lub zniszczone mienie, utracone lub pogorszone zdrowie, utracone dochody, konieczność przekwalifikowania zawodowego). czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Jaka kwota zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty przysługuje poszkodowanym w wypadkach?

Udział w wypadku drogowym jest niewątpliwie bardzo trudnym doświadczeniem, które może odbijać się echem do końca życia osoby poszkodowanej. Dlatego tak ważna jest świadomość, że pokrzywdzonym należą się świadczenia pieniężne z polisy OC sprawcy, które na pewno złagodzą skutki traumatycznych przeżyć. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Dokumenty potrzebne do odszkodowania za śmierć męża | Wy pytacie, prawnik odpowiada

Ubiegam się o odszkodowanie za śmierć męża. Ubezpieczyciel powiedział, że muszę dostarczyć dokumenty. Przyniosłam je, ale okazało się, że to nie te i że brakuje jeszcze wielu innych. Jestem załamana po śmierci męża, nie mam siły na to wszystko, ubezpieczyciel nie chce pomóc. Proszę o informację, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne? (Grażyna)

czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Odwołali się od decyzji ubezpieczyciela. 2,2 mln zł odszkodowania przyznał im dopiero sąd apelacyjny

Odmowa wypłaty odszkodowania czy zaniżone odszkodowanie to nie wyrok. Ci poszkodowani nie poddali się i udowodnili, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ale też odwołanie od wyroków sądów I instancji w sprawach odszkodowawczych, pozwala wywalczyć należne pieniądze i sprawiedliwość. czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

NIE REZYGNUJ Z ODSZKODOWANIA – TE PIENIĄDZE PO PROSTU CI SIĘ NALEŻĄ!

Skomplikowany charakter umów ubezpieczenia oraz rozrastająca się liczba klauzul wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu określonych zdarzeń, stanowią istotną przeszkodę w otrzymaniu należnego zadośćuczynienia lub wpływają na jego wysokość, zwykle bardzo je obniżając. To zniechęca do „walki” o należne pieniądze. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi kancelaria prawna.

czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

DLACZEGO RADCA PRAWNY?

W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania, kim jest radca prawny, kto może nim zostać oraz jakim zasadom podlega, będąc osobą zaufania publicznego. Dowiesz się także o kluczowej roli radcy prawnego w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz o tym, dlaczego lepiej powierzyć sprawę radcy prawnemu, a nie firmie odszkodowawczej.
czytaj więcej…

/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

KOMU POWIERZYĆ DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA I RENTY?

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty warto powierzyć profesjonaliście, jakim jest radca prawny lub adwokat. Odradzamy natomiast korzystanie z pomocy tzw. firm odszkodowawczych czy windykacyjnych. Wyjaśniamy, dlaczego wybór prawnika jest zdecydowanie bardziej korzystny dla poszkodowanego.

czytaj więcej…

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem