/ Inne poradniki

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy – kompleksowy poradnik

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do lub z pracy, muszą zaistnieć przesłanki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie powypadkowe określa natomiast ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673). Oba te akty prawne ustalają ponadto zasady wypłaty odszkodowań za wypadek w drodze do i z pracy. czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM PRZED I PO 3 SIERPNIA 2008 R.

W roszczeniach osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz bliskich osób zmarłych żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stanowi dominującą pozycję. Podstawą prawną żądania zadośćuczynienia jest art. 446 § 4 i 445 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Odszkodowanie za wypadek śmiertelny reguluje art. 446 § 3 KC.

czytaj więcej…
/ Śmierć osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE DLA WUJKA ZA ŚMIERĆ SIOSTRZEŃCA

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może przysługiwać nie tylko członkom najbliższej rodziny, lecz także rodziny dalszej, a nawet osobom, które nie były niespokrewnione ze zmarłym, lecz łączyła je z nim silna więź czy różnego typu zobowiązania. Tym samym wujek czy ciotka mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć siostrzeńca lub bratanka.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIE DLA ŻONY ZA ŚMIERĆ MĘŻA PO ŚMIERTELNYM WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Odszkodowanie za wypadek ma na celu realne wyrównanie szeroko rozumianej szkody majątkowej, która polega na znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej wskutek śmierci małżonka. Zadośćuczynienie po wypadku śmiertelnym męża natomiast służy do zmniejszenia rozmiarów doznanej krzywdy wskutek doznanego wstrząsu psychicznego, utraty oparcia życiowego, ujemnych następstw w sferze psychicznej żony.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ MĘŻA

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza ma spore osiągnięcia na polu wygrywanych kwot, sięgających kilkuset tysięcy złotych, dla żon i dzieci osób, które poniosły śmierć w wypadkach drogowych. W tym artykule wyjaśniamy, jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć męża i co wpływa na ich wysokość.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

WYSOKOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK ŚMIERTELNY

Praktyka orzecznicza polskich sądów pozwala dostrzec stopniową tendencję do wypłacania coraz większych kwot zasądzanych jako zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku samochodowym. Warto wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na określenie wymiaru kwoty, która ostatecznie zostanie wypłacona poszkodowanemu lub, w razie jego śmierci, rodzinie.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

CZY DZIECKO JESZCZE NIENARODZONE MOŻE UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Odpowiadając na to jedno z często pojawiających się pytań, potwierdzamy: tak, dziecko, które jeszcze się nie urodziło, również może uzyskać odszkodowanie, np. za śmierć rodzica. Tak jak napisaliśmy w artykule Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla nienarodzonego dziecka – dziecko urodzone po śmierci ojca, zgodnie z prawem, muszą jednak zostać spełnione określone warunki.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ WNUKA DLA DZIADKÓW

Dziadkowie są kolejnymi osobami, które mogą ubiegać się o stosowne zadośćuczynienie po śmierci wnuka. O możliwych do uzyskania kwotach opowiemy, powołując się wyrok zapadły w jednej ze spraw, prowadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

MILION ZŁOTYCH ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Rekordowe odszkodowania i zadośćuczynienia są przez sądy przyznawane coraz częściej. Na przekór ubezpieczycielom, którzy robią wszystko, by poszkodowanym wypłacić jak najmniej lub nawet nic. Prezentujemy wyrok ze sprawy, która, dzięki naszemu wsparciu zakończyła się przyznaniem ogromnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia dla rodziny za śmierć ojca i męża, mimo bardzo małej kwoty proponowanej przez ubezpieczyciela.

czytaj więcej…

/ Śmierć osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ W WYPADKU

Odszkodowanie po wypadku śmiertelnym zależy od stanu majątkowego zmarłej osoby i zakresu, w jakim majątkiem tym dzieliła się ona z najbliższymi. Zadośćuczynienie natomiast nie zależy od stanu materialnego i stopy życiowej – każdemu z nas przysługuje ono za krzywdę doznaną po śmierci bliskiej osoby. W związku z powyższym, poszkodowani powinni żądać kwot rzędu tych, które otrzymały rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej.

czytaj więcej…

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem