Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Jak działamy?

Kancelaria Mecenasa Artura Klimkiewicza świadczy profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za wypadek śmiertelny, wypadek komunikacyjnyuszczerbek na zdrowiu oraz urazy odniesione w wyniku innych zdarzeń.

Specjalizacja w wąskim obszarze prawa cywilnego sprawia, że gwarantujemy poszkodowanym wsparcie na najwyższym poziomie rzetelności. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostaliście poszkodowani, wiedz, że mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze postępowań odszkodowawczych, a także działamy zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu prawa oraz z Zasadami Etyki Radców Prawnych, które na pierwszym miejscu zawsze stawiają dobro i interes poszkodowanego. Maksymalnie angażujemy się w sprawę, by wywalczyć dla Ciebie pełne należne odszkodowanie – sprawnie, bez narażania na niepotrzebne koszty i stres. Nigdy nie pozostają Państwo bez profesjonalnej pomocy prawnej, zawsze przy Państwu będzie Mecenas jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Zespół współpracujących ze sobą 10 Mecenasów gwarantuje zawsze obecność Mecenasa, kiedy Państwo tego potrzebują np. na rozprawie, podczas wywiadu środowiskowego, eksperymentu procesowego, przygotowania do posiedzenia sądu itd. Jeden prawnik z uwagi na choroby, uczestnictwo w posiedzeniach sądu, przesłuchaniach świadków i biegłych przez prokuraturę lub innych zdarzeń losowych nie jest w stanie zawsze być obecnym przy osobie poszkodowanej jeśli zachodzi powyżej wymieniona potrzeba.

Współpraca z kancelarią krok po kroku

Oferujemy bezpłatne porady prawne i kompleksowe wsparcie w dochodzeniu rekompensaty z tytułu doznanych szkód materialnych i niematerialnych. Pomagamy skompletować dokumenty do odszkodowania, obliczamy kwotę przysługującego świadczenia, dokonujemy zgłoszenia szkód. Ponadto reprezentujemy poszkodowanych przed zakładem ubezpieczeń, pracodawcą, sprawcą wypadku i sądem, komornikiem oraz prokuraturą lub policją. Działamy od początku aż do zakończenia postępowania, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pomoc wykwalifikowanych radców prawnych, których wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza pozwalają uzyskać dla poszkodowanych rekordowe odszkodowania.

1. Spotkanie z radcą prawnym

Nasza kancelaria świadczy darmowe porady prawne w zakresie odszkodowań oraz całkowicie bezpłatną obsługę wstępną sprawy – wstępną analizę sprawy.

Wolne od jakichkolwiek opłat są: dojazd do Klienta, zapoznanie się ze sprawą, udzielenie porady prawnej, propozycja rozwiązań i przygotowanie dokumentów. Dzięki temu otrzymujesz w pełni fachowe wsparcie prawne bez obaw o koszty.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Artura Klimkiewicza i umów spotkanie:

 • zadzwoń: kom. 503 138 356, kom. 518 445 012, stacj. 81 448 01 09
 • napisz e-mail: arturklimkiewicz@gmail.com
 • przyjdź osobiście do naszego biura: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 17/2, 20-091 Lublin, czynne: poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00 (terminy spotkań uzgadniane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym/e-mailowym)
 • zamów bezpłatną wizytę przedstawiciela kancelarii w Twoim domu (dojazd na terenie całej Polski; terminy spotkań uzgadniane są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym/e-mailowym)

Na spotkaniu przedstaw nam swój problem. Pamiętaj, że szczera rozmowa z prawnikiem specjalizującym się w sprawach cywilnych o odszkodowania to pierwszy etap skutecznego dochodzenia należnych świadczeń. Jeżeli zastanawiasz się, czy należy Ci się odszkodowanie i o jaką jego kwotę możesz się ubiegać lub nie wiesz, jak poradzić sobie z nieuczciwym sprawcą wypadku albo ubezpieczycielem, który proponuje rażąco niskie odszkodowanie, wystarczy, że skontaktujesz się z naszą kancelarią – udzielimy wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości oraz zaproponujemy najkorzystniejszy dla Ciebie sposób rozwiązania sprawy. Przedstawimy również sprawy podobne do Twojej oraz kwoty, jakie udało nam się w nich uzyskać (Zobacz: Sukcesy kancelarii – rekordowe odszkodowania).

2. Podpisanie umowy

Chcemy, byś od pierwszej chwili wiedział, że ze swoimi rozterkami nie jesteś sam, a radca prawny to osoba, która najskuteczniej pomoże je rozwikłać. Prawo daje nam szereg rozwiązań, które wykorzystujemy na sto procent i w konkretnym celu: by wywalczyć pieniądze, które pomogą Ci wrócić do zdrowia i skompensują doznane szkody.

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii, najpierw przygotujemy dokumenty niezbędne do rozpoczęcia prac nad Twoją sprawą. Są to:

 • umowa z kancelarią,
 • pełnomocnictwa (4 sztuki), uprawniające do reprezentowania poszkodowanego w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Dokumenty przesyłamy listownie lub e-mailowo na wskazany adres. Należy czytelnie podpisać je pełnym imieniem i nazwiskiem, a następnie dostarczyć na adres korespondencyjny kancelarii (zalecamy wysłać dokumenty listem poleconym).

Pamiętaj, że…

 • Zgodnie z art. 88 Kodeksu Postępowania Karnego pełnomocnikiem poszkodowanego może być wyłącznie radca prawny lud adwokat!
 • Zgodnie z art. 86 i 87 Kodeksu cywilnego radca prawny lub adwokat może (choć nie musi) być Twoim pełnomocnikiem. Z doświadczenia zalecamy jednak, by sprawę całościowo powierzyć prawnikowi, który ma odpowiednie kwalifikacje do tego, aby prawidłowo przeprowadzić postępowanie odszkodowawcze. Reprezentujący Cię radca prawny dobrze wie, co mówić i jakie wnioski dowodowe powołać, by sąd orzekł na Twoją korzyść wysokie odszkodowanie.

3. Kompletowanie i analiza dokumentów

Po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa poprosimy Cię o komplet dokumentów do odszkodowania. Pozwolą nam one oszacować kwotę należnego świadczenia, przygotować niezbędne pisma i przeprowadzić sprawę z sukcesem. Pomożemy uzyskać dokumenty które nie jesteś w stanie uzyskać lub nie wiesz jak. Wykaz potrzebnych dokumentów przedstawimy Ci po indywidualnym rozpatrzeniu Twojej sprawy. Ogólny spis dokumentacji odszkodowawczej znajdziesz także w artykule Szczegółowy poradnik poszkodowanego dla osób ubiegających się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę). Jeżeli masz kłopot ze zgromadzeniem lub sporządzeniem potrzebnych pism, oczywiście Ci w tym pomożemy.

Skrupulatność popłaca

Przedstawienie dokładnych, wyczerpujących dowodów w sprawie to podstawa skutecznego postępowania przedsądowego i sądowego. Każdy, nawet pozornie mało ważny dokument, może zaważyć na czasie trwania procesu i kwocie przyznanego Ci odszkodowania. Dlatego nie działaj w pośpiechu, lecz sumiennie zbierz jak najwięcej przydatnych dokumentów.

Pamiętaj, że Klienci naszej kancelarii nie ponoszą na tym etapie żadnych nakładów finansowych! W sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę nie pobieramy opłat za:

 • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • wykonanie kserokopii dokumentów.

Dzięki zwolnieniu z wydatków za powyższe dokumenty nasza kancelaria niweluje konieczność korzystania z dodatkowo odpłatnych usług notariusza. Co więcej, rozumiemy, że poszkodowani bywają w różnych, nierzadko trudnych finansowo sytuacjach. Zawsze kierujemy się ich dobrem i staramy się o zwolnienie z obowiązkowych opłat sądowych i innych (na podstawie art. 100, 101, 102 oraz 103 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jeżeli z określonych powodów zwolnienie z opłat sądowych w sprawie odszkodowawczej nie będzie Ci przysługiwać, staramy się założyć koszty z własnych środków, których zwrot nastąpi z kwot uzyskanych od zakładu ubezpieczeń, ponadto  kancelaria w Twoim imieniu postara się pokryć:

 • wynagrodzenie dla psychologa,
 • koszty wydania dokumentacji medycznej,
 • opłaty administracyjne za wydanie skróconych aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 • opłaty sądowe w postaci zaliczki na biegłych i opłatę kancelaryjną.

Zwrot powyższych opłaty nastąpi ze środków uzyskanych od zobowiązanego do naprawienia szkody najczęściej jest to ubezpieczyciel.

4. Negocjacje z ubezpieczycielem i/lub skierowanie sprawy do sądu

Po przeanalizowaniu dowodów w sprawie pod względem prawnym przygotujemy pismo dotyczące zgłoszenia szkody i podejmiemy próbę polubownego wynegocjowania należnej kwoty odszkodowania od sprawcy wypadku lub zakładu ubezpieczeń. Gdy ta okaże się nieskuteczna, to znaczy, gdy ubezpieczyciel bądź sprawca odmówią wypłaty świadczenia albo będą celowo zaniżać jego kwotę, uzgodnimy z Tobą dalsze kroki i – jeżeli podejmiesz taką decyzję  – sporządzimy pozew sądowy. Istnieje również możliwość zakończenia sprawy bez postępowania sądowego w drodze ugody pozasądowej, jeśli taka wolę wyrazi osoba poszkodowana. Co do zasady odradzamy zawieranie ugody, gdyż wówczas poszkodowany zrzeka się raz na zawsze części roszczeń (pieniędzy) i uprawnień i tylko w wyjątkowych sytuacjach można to naprawić później (Zobacz: Ugoda z ubezpieczycielem – błąd, który może wiele kosztować). Ze swej strony biorąc pod uwagę przepisy prawa i ogromne doświadczenie zawodowe doradzamy, aby jeśli już jest taka wola i decyzja poszkodowanego, to zawierać ugodę przed sądem, gdyż wówczas ma ona moc wyroku sądowego. W niektórych przypadkach zdarza się, że ugoda jest korzystniejszym rozwiązaniem np. wówczas gdy okoliczności wypadku wskazują na bardzo wysokie przyczynienie poszkodowanego do zaistnienia wypadku – wtedy informujemy o tym oraz o ryzyku związanym z wysokim przyczynieniem lub innymi okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zawsze doradzamy najlepsze i najmniej ryzykowne rozwiązanie.

Czy wiesz, że…

W sądzie można ubiegać się o nawet kilkukrotnie wyższe kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i ewentualnie przysługującej renty od tych, które chciał wypłacić ubezpieczyciel! Zobacz przykłady rekordowych odszkodowań, które uzyskaliśmy dla Klientów naszej kancelarii, aby przekonać się, że w trudnych sprawach o odszkodowania sąd to największy sprzymierzeniec poszkodowanego.

Następnie będziemy czekać na wyznaczenie terminu rozprawy, która następuje zwykle po 2–4 miesiącach od złożenia pozwu do sądu. W wielu przypadkach sprawa może zakończyć się już po pierwszej rozprawie. Gdy jednak brakuje istotnych dowodów lub wymagane jest powołanie biegłego sądowego, trzeba liczyć się z wydłużeniem czasu postępowania. Niezależnie od tego dołożymy wszelkich starań, aby uzyskać dla Ciebie jak najwyższą sumę odszkodowania, o jaką wnioskujemy.

Zarówno w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem, jak i w toku postępowania sądowego na bieżąco informujemy o efektach podejmowanych działań. Dzięki temu zyskujesz spokój i pewność, że dajemy z siebie maksimum, by doprowadzić Twoją sprawę do szczęśliwego finału.

5. Wypłata odszkodowania i rozliczenie z kancelarią

Kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym na bieżąco przekazujemy osobom poszkodowanym. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy i przyznaniu przez sąd wnioskowanej kwoty świadczenia, ewentualnie egzekucji komorniczej sporządzamy pismo informujące poszkodowanego o zakończeniu postępowania z sukcesem. Po otrzymaniu należności niezwłocznie przekazujemy należną sumę na rachunek bankowy poszkodowanego – potrącając z niej ustalone w umowie wynagrodzenie, która obejmuje koszty prowadzenia sprawy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym radcą prawnym!