Zgłoszenie szkody

Miałeś wypadek, w którym odniosłeś uszczerbek na zdrowiu, lub uczestniczyłeś w kolizji drogowej?

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi to pierwszy krok do:
 • szybszej wypłaty odszkodowania,
 • uniknięcia problemów w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie przyznaje się do winy lub nie zgłasza się dobrowolnie do ubezpieczyciela w celu potwierdzenia oświadczenia o szkodzie.

Działając w Twoim imieniu, kompleksowo zajmujemy się zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela i przygotowujemy niezbędne dokumenty, stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowania, w tym za:

 • uszczerbek na zdrowiu odniesiony wskutek wypadku (komunikacyjnego, jak również wypadku spowodowanego w innych okolicznościach),
 • utracone dochody za czas niezdolności do pracy,
 • zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, opieki medycznej, przystosowania do nowych warunków i innych,
 • uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo,
 • utracone dochody, gdy pojazd służył celom działalności gospodarczej,
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdu,
 • potrącenia podatku VAT,
 • opóźnienie w wypłacie odszkodowania (odsetki),
  inne zdarzenia.

Nasza Kancelaria nie poprzestaje na samym zgłoszeniu szkody. Na życzenie zajmujemy się również skierowaniem sprawy do sądu i przeprowadzeniem postępowania. W przeciwieństwie do zwykłej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem, występując o odszkodowanie w sądzie mamy nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania, a także perspektywę odwołania się od decyzji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, maksymalną, jaką jest on w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy. Odszkodowania przyznawane przez sąd są natomiast niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel. Świadomi tego, naszym Klientom proponujemy całościowe prowadzenie sprawy – od zgłoszenia szkody aż po odzyskanie pełnego należnego odszkodowania na drodze sądowej.

Oszczędź swój czas i postaw na pewność, że sprawa zgłoszenia szkody zostanie przeprowadzona należycie. Skorzystaj ze wsparcia naszej kancelarii i odzyskaj wyższe odszkodowanie!

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem