Zastępstwo procesowe i prawne

Nie masz czasu ani ochoty uczestniczyć w procesach sądowych lub kontaktach sądowo-administracyjnych z instytucjami, podmiotami lub osobami? Powierz zastępstwo procesowe lub prawne naszej kancelarii.

Świadczymy zastępstwo prawne oraz procesowe w sporach sądowych z powództwa prawa cywilnego o odszkodowanie. W zależności od etapu i zakresu sprawy zapewniamy:

 • zindywidualizowane porady prawne,
 • analizę zasadności prowadzenia sporu,
 • wsparcie w fazie przedprocesowej,
 • pomoc w zebraniu niezbędnych dla sprawy dokumentów,
 • przygotowanie dokumentów procesowych/prawnych, w tym pozwów, wezwań, oświadczeń i umów różnego typu, w zależności od charakteru sprawy,
 • wniesienie dokumentów do sądu wraz z uiszczeniem opłat sądowych,
 • uczestnictwo w posiedzeniach sądowych w imieniu Klienta,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu likwidacyjnym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego,
 • wykonanie określonych czynności procesowych,
 • kontakt z organami sądownictwa w sprawie,
 • prowadzenie negocjacji ze stroną postępowania, mających na celu zawarcie ugody – na wyraźne życzenie Klienta, który nie chce oddawać sprawy do sądu,
 • wykonanie innych czynności związanych ze sprawą
 • stały kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty, w trakcie którego na bieżąco informujemy o stanie sprawy, szacowanym czasie jej trwania i efektach podejmowanych działań,
 • pomoc w wykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia.

Współpracujemy na podstawie stosownych dokumentów – umowy zlecenia prowadzenia sprawy oraz pełnomocnictwa procesowego – które określają szczegółowe warunki kooperacji oraz zakres powierzonych nam czynności prawnych.

Oferujemy profesjonalne usługi na najwyższym poziomie, realizowane z należytą starannością i w poszanowaniu interesów naszego Klienta.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem