Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie za wypadek

Sprawdź co przysługuje Ci z tytułu wypadku komunikacyjnego

Wypadki komunikacyjne, potrącenia i kolizje drogowe to jedne z najczęściej występujących typów wypadków.

Niemal każdego dnia dotykają setki, a nawet tysiące osób, doprowadzając do poważnych konsekwencji zdrowotnych, jak i materialnych. Za wypadek komunikacyjny przysługują różne rodzaje odszkodowania. Jeśli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty należnej rekompensaty lub znacznie obniża jej wartość, skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii prawnej. Wywalczymy należne Ci pieniądze!

Jakie zdarzenia uznaje się za wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to wypadek spowodowany w dowolnej dziedzinie ruchu:

 • Wypadek drogowy
 • Wypadek wodny
 • Wypadek powietrzny

Oznacza to, że sprawcą, jak i uczestnikiem wypadku może być nie tylko kierowca samochodu, ale również np. kapitan statku morskiego bądź samolotu, woźnica zaprzęgu konnego, kierowca pojazdu rolniczego, rowerzysta, pieszy czy osoba prowadząca kolumnę pieszych.

Oznacza to również, że za przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego, uznawanego za tzw. przestępstwo powszechne, może odpowiadać każdy uczestnik ruchu, do którego adresowane są przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych aktów prawnych regulujących bezpieczeństwo drogowe, który powinien ich przestrzegać.

Co więcej, o wypadku komunikacyjnym mówimy zarówno wówczas, gdy:

 • pojazd był w ruchu, jak i wtedy gdy w nim nie był (np. stał na parkingu czy na światłach),
 • został on spowodowany poprzez działanie, jak i zaniechanie (powstrzymanie się od wykonania czynności, nakazanej przez przepisy o ruchu drogowym), czyli został spowodowany przez, przykładowo, nieudzielenie pierwszeństwa na drodze, kiedy pierwszeństwo to przysługiwało innemu uczestnikowi ruchu, jak i przez „przepuszczenie” innego jadącego/idącego, podczas gdy powinien on poczekać na swoją kolej przejazdu czy przejścia.

Od odpowiedzialności nie jest zwolniony nikt, jeżeli dopuścił się czynów, których konsekwencją był wypadek – niestety, często zapominamy o tym w codziennym życiu, mogąc narazić innych na poważne niebezpieczeństwo.

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny oraz ochronę fundamentalnych praw człowieka – zdrowia i życia – definiuje artykuł 177 Kodeksu karnego.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego może ubiegać się każda uczestnicząca w nim osoba:

 • poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, np. pieszy, kierowca innego pojazdu,
 • kierowca, który przyczynił się do powstania szkody – może on nadal ubiegać się o odszkodowanie, ale pomniejszone o procent przyczynienia,
 • pasażerowie, niezależnie od przyczynienia kierowcy. Jedynym wyjątkiem, w którym pasażer przyczynia się do powstania szkody, jest jazda z kierowcą, będącym pod wpływem alkoholu – w tym przypadku procent przyczynienia pasażerów może wahać się od 25 do 70%; w naszej kancelarii podejmujemy jednak wszelkie działania zmierzające do tego, by sąd uznał przyczynienie w granicach 30%.

Skutki wypadku

Wypadek komunikacyjny ma charakter skutkowy. W zależności od powagi skutków, wypadek komunikacyjny można uznać za:

 • zwykły/średni – jego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu, polegający na doprowadzeniu do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które trwają więcej jak 7 dni i nie dłużej jak 28 dni,
 • ciężki – jego skutkiem może być zarówno śmierć osoby, jak i trwające dłużej jak 28 dni ciężkie uszkodzenia ciała, takie jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Rodzaje odszkodowania

Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje Kodeks cywilny (dział Czyny niedozwolone). Zgodnie z zapisanymi w kodeksie przepisami, poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę, które winno być adekwatne do skutków wypadku (i kwoty ubezpieczenia).

Zadośćuczynienie jest to świadczenie pieniężne, stanowiące rekompensatę za wszelkie negatywne skutki wypadku:

 • obrażenia ciała, w tym stłuczenia, rany, złamania, skręcenia czy zwichnięcia,
 • rozstrój zdrowia, w tym m.in. dolegliwości bólowe, ograniczenia samodzielności w poruszaniu się, problemy psychiczne i inne,
 • inwalidztwo,
 • koszty leczenia,
 • koszty zakupu leków, opatrunków i pomocy medycznych,
 • koszty opieki zdrowotnej nad poszkodowanym, który utracił pełną samodzielność,
 • koszty wizyt lekarskich,
 • koszty dojazdu poszkodowanego do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
 • koszty dojazdu rodziny do poszkodowanego,
 • skutki ograniczające poszkodowanemu aktywność zawodową i prywatną, np. konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej, aktywności płciowej, rozrywek, pracy czy edukacji,
 • straty mienia (np. zniszczony samochód, inne zniszczone podczas wypadku mienie – komputer, telefon, biżuteria, odzież itp.).

Zgodnie z art. 444, pkt. 2 i 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, a jednocześnie ma większe potrzeby finansowe w związku z wydatkami np. na zakup leków, wizyty lekarskie, opiekę medyczną i inne potrzeby, może otrzymać zadośćuczynienie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty.

Jak zgłosić się po odszkodowanie?

Odszkodowanie za odniesiony w wyniku wypadku uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć osoby bliskiej jest adekwatnym, finansowym wynagrodzeniem doznanych krzywd, dlatego zachęcamy, by w tej trudnej sytuacji dochodzić należnych pieniędzy.

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza, działając na rynku od 2005 roku, wywalczyła dla swoich Klientów milionowe odszkodowania. Nie przegraliśmy jeszcze żadnej sprawy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wielokrotnie wygrywaliśmy z dużym sukcesem sprawy, z którymi inne kancelarie odszkodowawcze nie poradziły sobie lub uzyskały rażąco niskie kwoty, a także sprawy, które pozornie skazane były na porażkę z uwagi na nieprzychylne działania towarzystwa ubezpieczeniowego.

W toku postępowania dajemy z siebie wszystko, uważając dobro oraz inherentne, niezbywalne prawa Klienta za priorytet. Przyjmujemy taktykę, której celem jest odzyskanie pieniędzy naszego Klienta w pełnej, przysługującej mu kwocie.

Zespół naszych najlepszych prawników to gwarancja bezpiecznego, pewnego, rzetelnego i, co najważniejsze, efektywnego wsparcia w niemal każdym precedensie. Szanując potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, zapewniamy najwyższy standard usług i obsługi.

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania na drodze sądowej?

W przeciwieństwie do zwykłej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem, występując o odszkodowanie w sądzie mamy nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania, a także perspektywę odwołania się od decyzji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, maksymalną, jaką jest on w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy. Odszkodowania przyznawane przez sąd są natomiast niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel.

Najwyższy standard obsługi

Obsługa wstępna (konsultacje)Bezpłatna
Opłaty wstępneBrak
Dojazd do KlientaDarmowy na terenie całej Polski
Wynagrodzenie dla KancelariiPłatne po zakończeniu postępowania*
System rozliczeniaUstalane indywidualnie*
KosztOd 10%*
Koszt porady prawnej0,00 zł*
Przygotowanie dokumentówTak**
Zastępstwo prawne i procesowe (reprezentowanie Klienta)Tak***
Miejsce prowadzenia postępowaniaZgodnie z życzeniem Klienta
(sąd właściwy miejscu: zamieszkania, zdarzenia, siedziby powoda/ubezpieczyciela)
Zalety współpracy
 • bezpłatna porada prawna
 • profesjonalna i kompleksowa obsługa
 • uczciwe warunki współpracy
 • najniższe wynagrodzenie w stosunku do wygranych kwot
 • wsparcie najlepszych prawników
 • pragmatyczne, nastawione na sukces strategie
 • wysoka skuteczność
 • szybki i stały kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
* Szczegółowe informacje o sposobach rozliczeń i naliczania kwot zostały podane w Cenniku
** Szczegółowe informacje w zakładce Przygotowanie dokumentów
*** Szczegółowe informacje w zakładce Zastępstwo prawne i procesowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego odpowiemy na każde pytanie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Możemy Ci pomóc także w:

 • Wypadek nawet sprzed 20 lat
 • Bezpłatna i szybka analiza sprawy
 • Zgłoszenie szkody
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
 • Reprezentacja przed sądem
 • Obniżenie przyczynienia do szkody

Zobacz jak pomogliśmy naszym klientom otrzymać rekordowe odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko, by wypłacić poszkodowanym jak najniższe odszkodowanie. Nie musisz się na to godzić i z odpowiednią pomocą możesz wywalczyć sprawiedliwe odszkodowanie za doznaną szkodę.

Bezpłatna wycena odszkodowania z OC

Zrób pierwszy krok do odzyskania Twoich pieniędzy. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i wycenimy wstępnie odszkodowanie. Gwarantujemy dyskrecję i brak spamu.

Poradniki i porady prawne

 • 99,8% wygranych spraw
  Przyjmujemy nawet najbardziej wymagające sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty po stracie bliskich lub za trwały uszczerbek na zdrowiu. Poświęcamy im całą uwagę, dlatego wygraliśmy 99,8% prowadzonych postępowań.
 • Nie unikamy trudnych spraw
  42% klientów spotkało się z odmową wypłaty świadczenia, zanim trafiło do naszej kancelarii. Bierzemy pod uwagę rozmiar krzywdy, okoliczności zdarzenia i skalę dowodów, łączymy to z naszymi kwalifikacjami oraz wiedzą i przekuwamy w sukces na sali sądowej.
 • Rekordowe odszkodowania
  Walczymy dla naszych klientów o rekordowo wysokie odszkodowania, które wielokrotnie sięgały kwoty 1 000 000, a nawet 8 300 000 złotych. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.