Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Sprawdź co przysługuje Ci z tytułu wypadku śmiertelnego osoby bliskiej

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach – wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy innego, nieszczęśliwego zdarzenia.

Niezależnie od przyczyn, nagła, przedwczesna śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna tragedia, jedno z najbardziej bolesnych i trudnych przeżyć, jakich możemy doświadczyć, a które wywołuje negatywne konsekwencje zdrowotne, jak również materialne. Nasza kancelaria pomaga bliskim zmarłego w otrzymaniu należnego im odszkodowania. Zgłoś się do nas i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia najlepszych prawników.

Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za śmierć bliskiego?

Tak. Bo chociaż żadne pieniądze nie przywrócą życia ukochanej osobie, odszkodowanie zrekompensuje doznaną krzywdę – tę psychiczną, jak i tę materialną. Finansowa rekompensata za śmierć bliskiego to pieniądze, jakie:

 • pozwolą rodzinie żyć godnie, na dotychczasowym bądź zbliżonym do oczekiwanego poziomie egzystencji, w szczególności jeżeli zmarły wnosił dotąd lub mógł wnosić w przyszłości wkład finansowy do gospodarstwa domowego, a jego śmierć mogła wpłynąć na znaczne lub całkowite uszczuplenie domowego budżetu,
 • rodzina zmarłego może przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia (jeśli zmarły przed śmiercią był poddawany leczeniu, które miało uratować jego życie) oraz koszty pochówku (szczegółowo opisujemy je poniżej),
 • rodzina zmarłego może przeznaczyć na koszty leczenia własnego, np. na niezbędną pomoc psychologa, który pomaga uporać się po krzywdzie, jaką jest śmierć ukochanej osoby.

Podsumowując, odszkodowanie za śmierć to pieniądze, jakie pomogą odnaleźć się bliskim zmarłego w tej zupełnie nowej i nie zawsze łatwej sytuacji. Nietrudno wyobrazić sobie los osób tak nagle pozostawionych bez finansowego wsparcia lub narażonych na ponoszenie dodatkowych kosztów – często to właśnie takie zdarzenia są pierwszym krokiem do wpadnięcia w spiralę długów i poważne kłopoty finansowe. Chcąc się przed nimi ustrzec, warto więc ubiegać się o pieniądze należne za śmierć osoby bliskiej.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może ubiegać się każdy, kto taką osobę stracił. Zazwyczaj po odszkodowanie zgłaszają się najbliżsi krewni zmarłego: rodzice, dzieci czy rodzeństwo. Warto jednak wiedzieć, że również dalsi krewni, np. wnuki, wujostwo czy dziadkowie, oraz inne osoby, które ze zmarłym łączyła bardzo bliska więź emocjonalna, mogą ubiegać się o przysługujące im zadośćuczynienie.

Nasza kancelaria prowadziła wiele spraw, w których wywalczyliśmy odszkodowanie w rekordowych kwotach za śmierć bliskiej osoby dla wujka i ciotki po 40 tys. zł oraz dla dziadków zmarłej osoby po 20 tys. zł (w obu przypadkach ubezpieczyciel wstępnie odmówił wypłaty zadośćuczynienia).

Statystycznie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia są zbliżone.

W jakim terminie można ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Co przysługuje z tytułu wypadku śmiertelnego?

Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej.

Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje poniesione:

 • koszty leczenia powypadkowego zmarłego,
 • koszty pogrzebu – zalicza się do nich m.in. koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy zmarłego. W ustaleniu wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się:

 • wkład materialny (finansowy, rzeczowy), jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego, np. comiesięczną pensję przeznaczaną na różnorodne cele związane z utrzymaniem,
 • wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby. Jest to odszkodowanie przyznawane za:

 • ból, cierpienie,
 • poczucie straty, osamotnienie,
 • uszczerbek więzi emocjonalnych,
 • nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie oraz do miłości,
 • problemy psychiczne.

Na wysokość zadośćuczynienia główny wpływ ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o odszkodowanie. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota odszkodowania.

Renta

Świadczenie to jest dodatkową, wypłacaną regularnie co miesiąc (lub w innych odstępach czasu bądź jednorazowo – w zależności od indywidualnych ustaleń) rekompensatą pieniężną, przyznawaną:

 • oprócz wymienionych powyżej typów odszkodowania,
 • osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice),
 • osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środki do życia,
 • niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS (renty rodzinnej, renty rodzinnej powypadkowej,
 • jednorazowego odszkodowania bądź innych świadczeń).

Na wysokość renty wpływ mają m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich.

Jak zgłosić się po odszkodowanie?

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej jest adekwatnym, finansowym wynagrodzeniem doznanych krzywd, dlatego zachęcamy, by w tej trudnej sytuacji dochodzić należnych pieniędzy.

Kancelaria Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza, działając na rynku od 2005 roku, wywalczyła dla swoich Klientów milionowe odszkodowania. Nie przegraliśmy jeszcze żadnej sprawy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wielokrotnie wygrywaliśmy z dużym sukcesem sprawy, z którymi inne kancelarie odszkodowawcze nie poradziły sobie lub uzyskały rażąco niskie kwoty, a także sprawy, które pozornie skazane były na porażkę z uwagi na nieprzychylne działania towarzystwa ubezpieczeniowego.

W toku postępowania dajemy z siebie wszystko, uważając dobro oraz inherentne, niezbywalne prawa Klienta za priorytet. Przyjmujemy taktykę, której celem jest odzyskanie pieniędzy naszego Klienta w pełnej, przysługującej mu kwocie.

Zespół naszych najlepszych prawników to gwarancja bezpiecznego, pewnego, rzetelnego i, co najważniejsze, efektywnego wsparcia w niemal każdym precedensie. Szanując potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, zapewniamy najwyższy standard usług i obsługi, jak również profesjonalne prowadzenie sprawy, z zachowaniem taktu i poszanowania pamięci o bliskiej osobie, która uległa wypadkowi śmiertelnemu.

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania na drodze sądowej?

W przeciwieństwie do zwykłej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem, występując o odszkodowanie w sądzie mamy nieporównywalnie większe możliwości prawidłowego uzasadnienia wysokości należnej kwoty odszkodowania, a także perspektywę odwołania się od decyzji. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia ubezpieczyciela, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, maksymalną, jaką jest on w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy. Odszkodowania przyznawane przez sąd są natomiast niemal zawsze wielokrotnie większe od kwoty, jaką początkowo chciał przyznać ubezpieczyciel.

Najwyższy standard obsługi

Obsługa wstępna (konsultacje)Bezpłatna
Opłaty wstępneBrak
Dojazd do KlientaDarmowy na terenie całej Polski
Wynagrodzenie dla KancelariiPłatne po zakończeniu postępowania*
System rozliczeniaUstalane indywidualnie*
KosztOd 10%*
Koszt porady prawnej0,00 zł*
Przygotowanie dokumentówTak**
Zastępstwo prawne i procesowe (reprezentowanie Klienta)Tak***
Miejsce prowadzenia postępowaniaZgodnie z życzeniem Klienta
(sąd właściwy miejscu: zamieszkania, zdarzenia, siedziby powoda/ubezpieczyciela)
Zalety współpracy
 • bezpłatna porada prawna
 • profesjonalna i kompleksowa obsługa
 • uczciwe warunki współpracy
 • najniższe wynagrodzenie w stosunku do wygranych kwot
 • wsparcie najlepszych prawników
 • pragmatyczne, nastawione na sukces strategie
 • wysoka skuteczność
 • szybki i stały kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
* Szczegółowe informacje o sposobach rozliczeń i naliczania kwot zostały podane w Cenniku
** Szczegółowe informacje w zakładce Przygotowanie dokumentów
*** Szczegółowe informacje w zakładce Zastępstwo prawne i procesowe

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego odpowiemy na każde pytanie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Możemy Ci pomóc także w:

 • Wypadek nawet sprzed 20 lat
 • Bezpłatna i szybka analiza sprawy
 • Zgłoszenie szkody
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
 • Reprezentacja przed sądem
 • Obniżenie przyczynienia do szkody

Zobacz jak pomogliśmy naszym klientom otrzymać rekordowe odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko, by wypłacić poszkodowanym jak najniższe odszkodowanie. Nie musisz się na to godzić i z odpowiednią pomocą możesz wywalczyć sprawiedliwe odszkodowanie za doznaną szkodę.

Bezpłatna wycena odszkodowania z OC

Zrób pierwszy krok do odzyskania Twoich pieniędzy. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i wycenimy wstępnie odszkodowanie. Gwarantujemy dyskrecję i brak spamu.

Poradniki i porady prawne

 • 99,8% wygranych spraw
  Przyjmujemy nawet najbardziej wymagające sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty po stracie bliskich lub za trwały uszczerbek na zdrowiu. Poświęcamy im całą uwagę, dlatego wygraliśmy 99,8% prowadzonych postępowań.
 • Nie unikamy trudnych spraw
  42% klientów spotkało się z odmową wypłaty świadczenia, zanim trafiło do naszej kancelarii. Bierzemy pod uwagę rozmiar krzywdy, okoliczności zdarzenia i skalę dowodów, łączymy to z naszymi kwalifikacjami oraz wiedzą i przekuwamy w sukces na sali sądowej.
 • Rekordowe odszkodowania
  Walczymy dla naszych klientów o rekordowo wysokie odszkodowania, które wielokrotnie sięgały kwoty 1 000 000, a nawet 8 300 000 złotych. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.