Cennik

Zasady Etyki Radców Prawnych nakazują udzielenie Klientowi szczegółowych informacji odnośnie wysokości wynagrodzenia oraz sposobu zapłaty za prowadzenie sprawy. Kancelaria Radcy Prawnego Artura Klimkiewicza prowadzi politykę cenową, której postanowienia opisano poniżej.

Cennik – Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Całkowicie bezpłatne jest wstępne przeanalizowanie sprawy

Konsultacja, podczas której sprawdzamy, czy w danej sprawie przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę i czy stosownym jest podejmowanie z naszej strony działań, mających na celu ubieganie się o pieniądze, jest darmowa.

Sprawy prowadzone są bez opłat wstępnych. Rozliczenie z kancelarią następuje po pozytywnym zakończeniu sprawy i wyegzekwowaniu pieniędzy od strony postępowania

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, jak również za uszczerbek na zdrowiu jest wynagrodzeniem umownym, płatnym po wyegzekwowaniu go od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

Oznacza to, że wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w ramach zawieranej umowy zlecenia; nigdy nie jest ono narzucone, lecz uzgodnione w takich granicach, w jakich obie strony umowy razem wyrażą zgodę.

Szczegółowe warunki współpracy, w tym ceny, mogą jednak ulec zmianie w związku z indywidualnymi ustaleniami z Klientem, w zależności od konkretnej sprawy, jej charakteru i zakresu podejmowanych czynności.

Wszelkie informacje o cenach usług przedstawiane są Klientowi podczas wstępnej konsultacji (darmowej), a następnie w umowie zlecenie o prowadzenie sprawy.

Wysokość wynagrodzenia zależy od:

  • wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju,
  • stopnia skomplikowania sprawy
  • wartości egzekwowanego roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym.

W przypadku zmiany toku postępowania w sprawie oraz/lub zmiany wartości stanowiącej podstawę naliczenia opłat, pod uwagę brana jest wartość zmieniona.

Wysokość stawki minimalnej w sprawach nieokreślonych w w/w rozporządzeniu ustala się na podstawie stawek w sprawach o najbardziej zbliżonym charakterze.

W sytuacji, gdy poszkodowanego nie stać na opłaty sądowe i inne

Jesteśmy kancelarią, która ma bardzo „ludzkie”, życzliwe podejście – za każdą sprawą stoi dla nas konkretna osoba, dla której po prostu chcemy jak najlepiej.

W pierwszej kolejności staramy się o zwolnienie z opłat sądowych (na podstawie art. 102 oraz 103 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Zwolnienie z kosztów sądowych uzyskujemy w przeważającej większości spraw.

W przypadku, gdy poszkodowanego, który nie został zwolniony od ponoszenia opłat sądowych i innych opłat związanych ze sprawą, nie stać na ich ponoszenie, kancelaria w jego imieniu/za niego uiszcza:

  • wynagrodzenie dla psychologa,
  • koszty wydania dokumentacji medycznej,
  • opłaty administracyjne za wydanie skróconych aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu,
  • opłaty sądowe w postaci zaliczki na biegłych i opłatę kancelaryjną.
Zwolnione od opłat

W sprawach o zadośćuczynienie, rentę, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej lub uszczerbek na zdrowiu nie pobieramy opłat za:

  • poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem,
  • wykonanie kserokopii dokumentów.
Porady prawne

W zakresie prowadzonych spraw o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę nie pobieramy żadnych opłat za porady prawne.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej wstępnej konsultacji w sprawach odszkodowawczych. Wyjaśnimy jakie należą się Państwu świadczenia oraz oszacujemy ich wysokość.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem