ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA, RENTY

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

DAJEMY WIĘCEJ

MAKSYMALNIE ANGAŻUJEMY SIĘ W SPRAWĘ, BY UZYSKAĆ PEŁNE NALEŻNE CI
ODSZKODOWANIE. BO GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI.

Wiedza ekspercka i pomoc prawna dla poszkodowanych
Prowadząc setki spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę, uzyskaliśmy dla naszych Klientów odszkodowania w rekordowych kwotach
8,3 miliona zł za błąd lekarski, 2,2 miliona zł za śmierć bliskich oraz kilkakrotnie powyżej 1 miliona zł.
Pozwól nam podzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.

Zapoznaj się z poradnikami i publikacjami dla poszkodowanych

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji wstępnej

Powierz dochodzenie odszkodowania radcy prawnemu

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?
Każdy poszkodowany ma prawo ubiegać się o świadczenia powypadkowe. Może otrzymać jedno lub więcej świadczeń – w zależności od charakteru zdarzenia.

Odszkodowania

Odszkodowanie za szkodę majątkową, za wypadek komunikacyjny, wypadek śmiertelny, uszczerbek na zdrowiu, wypadek w pracy, błąd w sztuce lekarskiej, koszty leczenia, naruszenie i uszkodzenie mienia i inne zdarzenia.

Zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (moralną): krzywdę, ból, cierpienie po śmierci osoby bliskiej albo doznane w wyniku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia.

Renty

Renta z tytułu utraconych dochodów za wypadek i uszczerbek na zdrowiu albo śmierć osoby bliskiej i tymczasową lub stałą niezdolność do pracy zarobkowej.

Porady prawne

  • OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA – OBOWIĄZEK UISZCZANIA MAJĄ RADCA PRAWNY I ADWOKAT

    Radca prawny i adwokat od 1.01.2008 r. mają obowiązek uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, jak i każdego odpisu. Podajemy wymagane kwoty opłaty skarbowej oraz wyjaśniamy prawne aspekty powstania obowiązku zapłaty tejże opłaty.

    czytaj więcej
  • POSTĘPOWANIA ODRĘBNE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

    Kolejny artykuł z serii postępowań odrębnych tym razem omawia postępowania w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi, takich jak ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa, uznanie dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia.

    czytaj więcej
Kancelaria radcy prawnego dlaczego to najlepszy wybór dla poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę?
Wykonując zawód zaufania publicznego, radca prawny jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Musi działać profesjonalnie i skutecznie, w oparciu o aktualne przepisy prawa, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej oraz troską o dobro i interes poszkodowanego. Dowiedz się więcej o pracy radcy prawnego…

Skontaktuj się z naszą kancelarią, by zyskać pewność bezpiecznego, pozytywnego załatwienia nawet najbardziej skomplikowanej sprawy i szansę na nawet kilkukrotnie wyższą kwotę odszkodowania.

Wsparcie prawne w sprawach cywilnych o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę dla osób i firm na terenie całej Polski

Bezpłatna obsługa wstępna sprawy i darmowy dojazd

Pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów

Oszacowanie i udowodnienie kwot należnych świadczeń

Zastępstwo prawne i procesowe, indywidualna obsługa pełnomocnika

Możliwość pokrycia kosztów sądowych w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu i śmierć osoby bliskiej, dzięki czemu nie trzeba obawiać się o ceny za dochodzenie odszkodowania

Ochrona przed podpisaniem niekorzystnej ugody pozasądowej z ubezpieczycielem lub sprawcą wypadku

Obsługa najwyższej jakości, oparta na wieloletnim doświadczeniu, rozległej wiedzy prawnej, zrozumieniu specyfiki problemu i pełnym zaangażowaniu w każdą sprawę

Indywidualnie dopasowane, efektywne rozwiązania i rozliczenia po zakończeniu sprawy

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

Z wysoką skutecznością dochodzimy należnych odszkodowań. Reprezentujemy Klienta przed sądem i stroną postępowania. Zgłaszamy szkody. Zapewniamy darmowy dojazd, bezpłatne porady prawne, wolną od opłat obsługę wstępną i rzetelną, uczciwą współpracę.

NAJWYŻSZE STANDARDY

Wypracowaliśmy standardy, dzięki którym możemy zaoferować usługi prawne i obsługę Klienta na najwyższym poziomie. Zapewniamy pełne zaangażowanie sprawę, indywidualne, pragmatyczne rozwiązania oraz współpracę w życzliwej, kulturalnej atmosferze.

NAJLEPSI PRAWNICY

Największą wartością naszej kancelarii są ludzie. Dzięki wykwalifikowanym, doświadczonym radcom prawnym, adwokatom i innym ekspertom, setki z prowadzonych przez nas spraw zakończyły się sukcesem i otrzymaniem przez Klienta wysokiego odszkodowania.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem