Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Komu powierzyć dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty?

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty warto powierzyć profesjonaliście, jakim jest radca prawny lub adwokat. Odradzamy natomiast korzystanie z pomocy tzw. firm odszkodowawczych czy windykacyjnych. Wyjaśniamy, dlaczego wybór prawnika jest zdecydowanie bardziej korzystny dla poszkodowanego.


Zaczniemy od kilku przykładów spraw zakończonych sukcesem, a następnie wyjaśnimy, jak to możliwe, że właśnie ci poszkodowani otrzymali tak wysokie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Sądy po stronie poszkodowanych – przykłady wyroków

Jako przykładami posłużymy się wyrokami ze spraw, jakie prowadziliśmy w ramach działalności naszej kancelarii.

W pierwszej ze spraw Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 r. zasądził na rzecz powódki (jednej osoby) z tytułu śmierci męża 500.000 złotych odszkodowania oraz 500.000 złotych odsetek (razem 1 milion złotych), pomimo tego, że powódka ułożyła sobie na nowo życie po śmierci męża, zawarła nowy związek małżeński, urodziła syna, a jej sytuacja materialna była bardzo dobra.

Następna sprawa, dotycząca błędu lekarskiego, zakończyła się przyznaniem ponad 2 mln zł odszkodowania6 tys. zł comiesięcznej renty dla rodziców 9-latka, którego mózg został uszkodzony w wyniku fatalnej pomyłki anestezjologa z poznańskiego szpitala.

W kolejnej sprawie, tym razem z Koszalina, ubezpieczyciel przyznał po 10 tys. zł na rzecz trójki dzieci, które utraciły ojca w wypadku drogowym. Tymczasem dzięki wsparciu radcy prawnego, Sąd Okręgowy zasądził dodatkowo w sumie 320 tysięcy złotych plus odsetki, a także renty po 250 i 300 zł.

Prowadząc sprawę pokrzywdzonego studenta, sąd w Radomiu uznał, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu musi zapłacić poszkodowanemu mężczyźnie 109 tys. zł jako odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany w wyniku źle przeprowadzonej operacji usunięcia torbieli w dole podkolanowym.

Znamienny jest również wyrok SO w Warszawie, w którym Sędzia Ewa Malinowska, którą ogół społeczeństwa niezmiernie ceni za sprawiedliwy werdykt, zasądziła na rzecz rozdzielonych bliźniaczek (o tej sprawie media dość szeroko się rozpisywały) 1.900.000 zł za „odebranie dobra osobistego, jakim jest wychowanie w pełnej i własnej rodzinie”.

Zatem, jak łatwo zauważyć, sądy w ostatnich latach ferują wyroki, przyznając na rzecz poszkodowanych wysokie kwoty odszkodowań. Ale te pozytywne zakończenia nie biorą się z niczego – kluczem do otrzymania wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia jest właściwy wybór odpowiedniej osoby, która będzie nas w tym wspierała.

Poszkodowany potrzebuje pełnomocnika

Kim jest więc ta odpowiednia osoba? To profesjonalista, rzecz jasna. Ale nie byle jaki profesjonalista.

Jedynie radca prawny (względnie adwokat), daje gwarancję uzyskania wysokiej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, bowiem – stosownie do art. 87 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego – przysługuje mu uprawnienie do bycia pełnomocnikiem procesowym i reprezentacji poszkodowanego w postępowaniu sądowym.

Pracownik firmy odszkodowawczej czy windykacyjnej – o ile oczywiście nie jest radcą prawnym bądź adwokatem – pełnomocnikiem poszkodowanego być nie może.

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest to kwestia decydująca o wysokości otrzymywanych kwot przez poszkodowanych, należy wyjaśnić, iż:

 • zakłady ubezpieczeń (sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dochodzenia roszczeń z OC sprawców wypadków i osób ponoszących odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, np. prowadzących przedsiębiorstwo w szerokim tego słowa znaczeniu, powierzających wykonanie czynności innym osobom) co prawda mają obowiązek same przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i likwidacyjne, przejawiające się przede wszystkim obowiązkiem wypłaty odpowiedniej do rozmiaru szkody i krzywdy kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia czy renty (wyrównawczej lub wynikającej ze zwiększenia potrzeb lub pogorszenia się widoków powodzenia na przyszłość), jednakże wypłacane przez nich kwoty na rzecz poszkodowanych są często tylko symboliczne, całkowicie nieadekwatne do poniesionej szkody i krzywdy, wielokrotnie niższe niż zasądzane przez sądy;
 • skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej czy odszkodowawczej sprawia, że poszkodowani często tracą możliwość uzyskania wysokich kwot odszkodowań i zadośćuczynienia, gdyż niewykorzystana zostaje droga postępowania sądowego, dająca możliwość uzyskania wysokich kwot (jak wspomnieliśmy, firmy takie nie mogą być pełnomocnikami procesowymi) oraz dlatego, że dla takich firm walka o wysokie odszkodowanie dla klienta jest nieopłacalna czasowo i finansowo (firmy te zarabiają na dużej ilości klientów, nie zależy im więc tylko na wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia czy renty, ale na dużym obrocie i efektywności, czyli dużej ilości spraw, od których otrzymują procentowe wynagrodzenie i stosunkowo małym nakładzie pracy; skomplikowane sprawy wymagają poświęcenia większej ilości czasu, a zarobek dla windykatora jest taki sam – poświęcając się tylko jednej sprawie i w konsekwencji przeprowadzając ich ogólnie mniej, windykator również miej zarabia, a więc nie ma interesu w tym, by poświęcać swój czas na walkę o wysokie odszkodowanie dla jednego klienta). Zobacz też: Radca prawny czy kancelaria odszkodowawcza?;
 • wparcie doświadczonego radcy prawnego zdecydowanie zwiększa szanse na prawidłowe przeprowadzenie dochodzenia odszkodowania w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym i wywalczenie od ubezpieczyciela kwoty, jaką tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty poszkodowany powinien otrzymać.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem: 7 najczęściej popełnianych przez niedoświadczonych prawników błędów skutkujących zaniżonym odszkodowaniem.

Co oczywiste, osobom dotkniętym przez los na skutek wypadków lub różnych zdarzeń losowych powinno zależeć na uzyskaniu jak największych kwot finansowej rekompensaty za doznane szkody i krzywdy. Po w pełni fachową i skuteczną pomoc w tym zakresie warto zatem zgłosić się do radcy prawnego, który nie tylko udzieli bezpłatnej porady prawnej, lecz także i przede wszystkim zagwarantuje poszkodowanemu profesjonalne pełnomocnictwo procesowe.

Zobacz jak pomogliśmy naszym klientom otrzymać rekordowe odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko, by wypłacić poszkodowanym jak najniższe odszkodowanie. Nie musisz się na to godzić i z odpowiednią pomocą możesz wywalczyć sprawiedliwe odszkodowanie za doznaną szkodę.

 • 99,8% wygranych spraw
  Przyjmujemy nawet najbardziej wymagające sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty po stracie bliskich lub za trwały uszczerbek na zdrowiu. Poświęcamy im całą uwagę, dlatego wygraliśmy 99,8% prowadzonych postępowań.
 • Nie unikamy trudnych spraw
  42% klientów spotkało się z odmową wypłaty świadczenia, zanim trafiło do naszej kancelarii. Bierzemy pod uwagę rozmiar krzywdy, okoliczności zdarzenia i skalę dowodów, łączymy to z naszymi kwalifikacjami oraz wiedzą i przekuwamy w sukces na sali sądowej.
 • Rekordowe odszkodowania
  Walczymy dla naszych klientów o rekordowo wysokie odszkodowania, które wielokrotnie sięgały kwoty 1 000 000, a nawet 8 300 000 złotych. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.