Wróć do porad
/ Odszkodowanie, zadośćuczynienie

Rodzaje świadczeń przysługujących za szkody spowodowane wypadkiem. Sprawdź, za co możesz otrzymać odszkodowanie!

Kodeks cywilny wyróżnia aż 17 grup świadczeń, które przysługują poszkodowanym w wypadku. Obejmują one odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztów i rentę, w tym świadczenia za szkody majątkowe, jak i niemajątkowe.

Poszkodowani mogą liczyć na naprawdę wysokie odszkodowanie za wypadek. Do świadczeń, które – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – przysługują osobom poszkodowanym, należą:

 1. Odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 2. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w przypadku śmierci osoby najbliższej.
 3. Odszkodowanie za utracone korzyści zwłaszcza dochody.
 4. Koszty holowania i wynajęcia pojazdu zastępczego.
 5. Koszty pełnomocnika.
 6. Wydatki na opinię biegłego z zakresu techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków.
 7. Koszty naprawy pojazdu.
 8. Utrata wartości handlowej pojazdu.
 9. Zadośćuczynienie z tytułu urazów i cierpień doznanych podczas wypadku jak i po nim.
 10. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.
 11. Renta za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy.
 12. Renta z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanej osoby.
 13. Renta z tytułu utraty lub zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości.
 14. Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty lub jej części.
 15. Zwrot kosztów leczenia w tym rehabilitacji.
 16. Zwrot kosztów pogrzebu.
 17. Renta dla osoby względem której ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny lub której dobrowolnie zmarły stale dostarczał środków utrzymania.

Powyższe określenia wchodzą w zakres terminów użytych w Kodeksie cywilnym. Żadne inne świadczenia, poza tymi wymienionymi w KC, nikomu nie przysługują.

 

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem