Wróć do porad
/ Śmierć osoby bliskiej

JAK MIARKOWAĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK ŚMIERTELNY – KRYTERIA

W jaki sposób ustalane są kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek śmiertelny? Co dokładnie sąd bierze pod uwagę? Ile dostanę, ile mogę otrzymać za śmierć bliskiej osoby? – odpowiadamy na te jedne z najczęściej zadawanych pytań.

Zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny

W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej nie może być symboliczne, musi być ekonomicznie uzasadnione, adekwatne do olbrzymich cierpień, których doznali uprawnieni w obliczu przedwczesnej i tragicznej śmierci bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie za śmierć powinno pozwolić na:

  • przystosowanie się do funkcjonowania w tej nowej sytuacji, bez matki, ojca, rodzeństwa czy bez dzieci,
  • ukojenie bólu, odwrócenie uwagi od śmieci osoby bliskiej,
  • zastąpienie w jakiejś części braku osoby bliskiej za pomocą dóbr materialnych,
  • finansowe wspomożenie bliskich zmarłego, którzy dzięki temu będą mieli szanse na powrót do normalnego funkcjonowania.
Uzasadnienie

W uzasadnieniu uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1973 r. w sprawie sygn. akt: III CZP 37/73, Sąd Najwyższy podkreślił, że zadośćuczynienie jest przede wszystkim środkiem rekompensaty krzywdy, która powinna polegać na wynagrodzeniu krzywdy przez zaspokojenie w większym zakresie potrzeb poszkodowanego.

Jak słusznie zauważył SN: „W tym celu poszkodowany powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej za szkodę sumę pieniężną o tyle w konkretnych okolicznościach odpowiednią, ażeby mógł za jej pomocą zatrzeć lub co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną.” Należy mieć jednak na uwadze fakt, że stan, w którym znajdują się obecnie poszkodowani jest nie do przezwyciężenia.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Odszkodowanie po wypadku ma natomiast na celu wyrównanie:

  • uszczerbku majątkowego,
  • kosztów leczenia,
  • kosztów pogrzebu,
  • utraconych dochodów, niekoniecznie uzyskiwanych z pracy lub działalności gospodarczej przez osoby bliskie zmarłemu, lecz także z dochodów zmarłego, jeśli dzielił się nimi z najbliższą rodziną, a także z osobami, które żyły i pozostawały ze zmarłym w takich stosunkach, jakby były najbliższą rodziną.
Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem