Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć syna lub córki w wypadku drogowym

Sądy zasądzają odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci syna lub córki w wypadku komunikacyjnym w różnych wysokościach: od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Wyjaśniamy, od czego zależna jest wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia oraz podajemy przykładowe wyroki.

Tytułem przykładu powołamy się na wyrok Sądu w Gdańsku, który zasądził zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej dla każdego z rodziców po 150 tysięcy. Warto wspomnieć w tym miejscu, iż osobną kwestią jest zasiłek za śmierć dziecka przyznawany przez ZUS, który pokrywa umiarkowane koszty pogrzebu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w świetle przepisów KC oraz stanowiska SN do pokrycia kosztów pogrzebu po raz drugi w ramach odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Śmierć dziecka – co wpływa na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu śmierci dziecka, zaistniałej podczas wypadku drogowego lub po nim, zależne jest od wielu czynników, takich jak:

 • wiek dziecka i rodziców,
 • rozmiar krzywdy,
 • wystąpienie dolegliwości i chorób psychicznych lub fizycznych,
 • możliwości zarobkowe zmarłego,
 • wzajemne relacji rodzinne tj. np. czy razem mieszkali, czy utrzymywali ścisłe kontakty, czy dziecko założyło rodzinę itd.

Zadośćuczynienie, zgodnie z k.c., przyznawane jest najbliższym zmarłego w razie doznanej szkody jako odpowiednik sumy, stanowiącej odpłatę za doznaną krzywdę. Cechą charakterystyczną szkody niemajątkowej jest jej niewymierność w pieniądzu. Nie można zatem dokładnie obliczyć jej wielkości, co wynika z samej istoty krzywdy. Ma to zastosowanie zarówno do szkody niemajątkowej, wyrządzonej wskutek naruszenia dóbr osobistych, jak również do bólu oraz cierpienia, odczuwanego w przypadku śmierci syna lub córki.

Zadośćuczynienie nie wymaga zatem w zasadzie oceny rozmiaru szkody związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, kosztami wynikłymi z uszkodzenia ciała czy utratą zdolności zarobkowej lub zwiększeniem potrzeb albo zmniejszeniem widoków na przyszłość; istotne są natomiast okoliczności składające się na pojęcie krzywdy, które nie są tożsame z okolicznościami decydującymi o pogorszeniu sytuacji życiowej lub majątkowej poszkodowanego.

Przy ocenie tego, jak wysokie powinno być zadośćuczynienie, należy brać przede wszystkim pod uwagę:

 • nasilenie cierpień,
 • długotrwałość choroby,
 • rozmiar kalectwa,
 • trwałość następstw zdarzenia,
 • konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w dziedzinie życia osobistego i społecznego.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od przeprowadzonych w tym zakresie dowodów. Na wymienione powyżej oraz inne okoliczności, strony oraz ich pełnomocnicy powinni zatem we właściwym czasie zgłaszać wnioski dowodowe. W przeciwnym razie dowody nie zostaną uwzględnione, po pierwsze z powodu braku wiedzy o nich przez sąd rozpoznający sprawę, a po drugie nie będzie ich można przeprowadzić, gdyż będą niedopuszczalne.

Najprościej rzecz ujmując, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kształtuje się na podstawie wykazanego rozmiaru doznanej krzywdy z tytułu śmierci osoby bliskiej. W związku z tym, olbrzymia jest rola pełnomocnika (np. radcy prawnego z kancelarii), który będzie starał się:

 • wykazać doznaną krzywdę w pełnym rozmiarze,
 • wywalczyć zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu śmierci dziecka w jak najwyższej kwocie.

Należy pamiętać, iż obecnie, po nowelizacji art. 207 KPC, jest to bardzo trudne zadanie, głównie z uwagi na brak możliwości uzupełniania i składania pism procesowych z własnej inicjatywy. Można to czynić tylko wtedy, gdy sąd zażąda uzupełnienia lub odpowiedzi na argumenty przeciwnika.

Jest oczywistym, iż sędziowie nie będą dokładać sobie pracy, a wręcz będą chcieli ją jak najbardziej ograniczyć, stąd też kluczowe dla powodzenia w sprawie będzie profesjonalne wsparcie pełnomocnika.

Kto powinien być pełnomocnikiem poszkodowanego i dlaczego?

Jak wspomniano powyżej, pełnomocnik powinien zagwarantować w pełni fachową pomoc. Dlatego też osoba taka powinna posiadać:

 • stosowną wiedzę i doświadczenie – ustawodawca w zasadzie nałożył na strony obowiązek bycia „jasnowidzem”, dlatego tak istotne jest obecnie, od maja 2012 r., doświadczenie zawodowe radcy prawnego w prowadzeniu spraw odszkodowawczych;
 • czas, niezbędny na skrupulatne skompletowanie wymaganych dokumentów, opisanie okoliczności sprawy oraz dowodów na ich poparcie – stąd niezmiernie ważny jest rozsądny wybór osoby czy firmy, która zajmie się prowadzeniem sprawy i dla każdego swojego klienta znajdzie do optymalnie dużo.