Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Czy za mózgowe porażenie dziecięce na skutek błędu medycznego należy się odszkodowanie?

W poniższym poradniku, dowiedzą się państwo wszelkich niezbędnych informacji na temat tego, czy szpital winny powstaniu porażenia mózgowego powinien zapłacić poszkodowanym (rodzicom, dziecku) świadczenia pieniężne (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), w jakiej wysokości, a także jaki jest okres przedawnienia roszczeń.

 „Obecnie świadomość pacjentów wzrasta coraz bardziej, dzięki czemu poszkodowani pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw występując o odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych placówek medycznych”. – mówi radca prawny Artur Klimkiewicz – specjalista w zakresie odszkodowań.

Wysokość zadośćuczynienia za mózgowe porażenie dziecięce (MPD) może być bardzo wysoka. Jest to spowodowane tym, że schorzenie to rodzi bardzo poważne konsekwencje, oddziaływające nie tylko na życie dziecka, ale również jego rodziców.

Czym jest porażenie mózgowe oraz jakie są jego przyczyny?

Porażenie mózgowe (MPD) powstaje w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyn powstania MPD jest wiele, jednak jako pierwsze wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które najczęściej jest skutkiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej.

Porażenie mózgowe powstałe w wyniku zaniedbania szpitala

Czasami dochodzi do sytuacji takiej, że porażenie mózgowe jest skutkiem zaniedbania ze strony lekarzy, pielęgniarek lub położnej. Zaniedbanie to polegać może na błędach, działaniach i pomyłki w ocenie sytuacji, które popełnić może lekarz prowadzący ciążę, asystujący przy porodzie, odbierający poród lub oceniający dziecko bezpośrednio po porodzie.

Do błędów, które mogą spowodować porażenie mózgowe należą:

 • brak odpowiedniej reakcji personelu na zapis CGT (aparat obrazujący tętno dziecka) oraz brak właściwego reagowania na zmiany tętna dziecka;
 • brak rozpoznania/leczenia/odpowiedniego zareagowania na wysokie ciśnienie krwi u matki lub toksemię (toksemia – zakażenie krwi z powodu infekcji bakteryjnej)
 • uszkodzenie dziecka podczas porodu przy użyciu kleszczy/ssaka;
 • nieprawidłowe podawanie oksytocyny / synkliny (w celu zainicjowania lub przyspieszenia porodu);
 • uszkodzenie ciała dziecka poprzez zbyt wczesne oderwanie się łożyska lub jako skutek źle wykonanej resuscytacji noworodka;
 • doprowadzenie do niedotlenienia dziecka w wyniku zbyt długiego pozostawania dziecka w kanale rodnym (asfiksja śródporodowa);
 • niewykonanie cesarskiego cięcia, podczas gdy sytuacja tego wymagała;

Jakie są objawy mózgowego porażenia dziecięcego?

Mózgowe porażenie dziecięce to szeroka i różnorodna grupa chorób. Samo rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego nie wskazuje na stopień sprawności dziecka. W zależności od rodzaju sprawności, występują zarówno dzieci całkiem samodzielne, jak i te, które wymagają stałej opieki drugiej osoby.

Do uszkodzenia tkanki mózgowej może dojść przy porodzie poprzez między innymi niedotlenienie, niedokrwienie lub uraz. Nie zawsze możliwe jest dokładne określenie, jaki czynnik spowodował chorobę dziecka. Jednak wiadome jest, że czynnik ten pojawił się w określonym czasie i ustąpił, pozostawiając po sobie ślad w postaci zmian w tkance mózgowej. Uszkodzona tkanka nie może funkcjonować prawidłowo. Stąd, jeżeli zniszczony zostaje np. obszar, w którym znajdują się włókna nerwowe odpowiadające za prawidłowe chodzenie, ta funkcja zostanie upośledzona.

Do objawów porażenia mózgowego zaliczają się:

 • niedowłady;
 • porażenia;
 • ruchy mimowolne;
 • zaburzenia rozwoju umysłowego;
 • zaburzenia w zachowaniu;
 • zaburzenia w rozwoju mowy;
 • epilepsja;
 • autyzm;

Czy za błąd lekarski w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego należy się odszkodowanie?

Na wstępie warto wspomnieć, że rodzice, którzy chcą w imieniu dziecka uzyskać rekompensatę z tytułu błędu w sztuce lekarskiej skutkującemu wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego, oprócz odszkodowania, mogą uzyskać także inne świadczenia pieniężne.

 1. Zadośćuczynienie – jest zwykle najwyższym świadczeniem, które przyznaje sąd za krzywdy poniesione na skutek błędu lekarskiego;
 2. Odszkodowanie – jest to świadczenie przyznawane jako zwrot wydatków poniesionych w związku z chorobą (koszt wizyt lekarskich, sprzętu rehabilitacyjnego itp.) – zobacz: Odszkodowanie za błąd przy porodzie;
 3. Renta – jest to świadczenie płatne co miesiąc w określonej kwocie;
 4. Zapłata z góry potrzebnej kwoty na koszty leczenia;
 5. Dodatkowo, im dłużej trwa postępowanie sądowe, tym większe odsetki za zwłokę w zapłacie żądanych roszczeń musi zapłacić pozwany lekarz lub szpital;

Należy pamiętać, że uzyskanie tych świadczeń umożliwia wybranie najlepszych form leczenia i znacznie ułatwia codzienne godne życie chorego dziecka, a także opiekującej się nim rodziny.

Do kiedy można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę?

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez błąd lekarski powodujący mózgowe porażenie dziecięce zostało ściśle określone przez Kodeks Cywilny.

Zgodnie bowiem z art. 442 KC roszczenie to przedawnia się z upływem:

 • 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (niemniej jednak nie może być to później niż 10 lat od dnia, w którym doszło do błędu lekarskiego);
 • 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku;
 • 2 lata od uzyskania przez osobę pełnoletności;

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za mózgowe porażenie dziecięce?

Na wysokość zasądzonego przez sąd zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, mają wpływ różne czynniki. Sąd rozpatrzą między innymi:

 • Jakie są skutki błędu medycznego oraz jaki jest wpływ na dalsze życie dziecka
 • Czy dziecko będzie w przyszłości zdolne do samodzielnej egzystencji
 • Jaka jest intensywność oraz czas trwania cierpień psychicznych i fizycznych dziecka
 • Jaki długo trwa oraz jak bardzo intensywne jest leczenie
 • Czy poszkodowany się przyczynił do wystąpienia choroby

Bez wątpienia jednak głównym czynnikiem, który przekłada się na wysokość uzyskanego zadośćuczynienia, a także wszelkich innych świadczeń, jest skuteczne przeprowadzenie postępowania o odszkodowanie za błąd lekarski, a w szczególności umiejętne wykazanie i udowodnienie wysokości odszkodowania. Skuteczność działań zapewni wybór doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań. Skorzystanie ze wsparcia profesjonalisty, w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego daje dużą szanse na sukces w postaci wygranej sprawy. Wybierając pełnomocnika trzeba jednak najpierw upewnić się, że posiada on niezbędne doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę.

Warto zajrzeć do osobnego artykułu, gdzie wyjaśniamy, dlaczego pacjenci chcąc dochodzić rekompensaty bezwzględnie powinni korzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii zajmującej się odszkodowaniami.