Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek śmiertelny

Praktyka orzecznicza polskich sądów pozwala dostrzec stopniową tendencję do wypłacania coraz większych kwot zasądzanych jako zadośćuczynienie i odszkodowanie po wypadku samochodowym. Warto wiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na określenie wymiaru kwoty, która ostatecznie zostanie wypłacona poszkodowanemu lub, w razie jego śmierci, rodzinie.

Jakie czynniki wpływają na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia?

Nie ma jednoznacznych kryteriów stosowanych przez wszystkie sądy do określania, jak wysokie powinno być zadośćuczynienie czy odszkodowanie za wypadek śmiertelny. Praktyka pokazuje jednak, że najistotniejszym elementem w tego typu sprawach jest określenie rozmiaru doznanej szkody i krzywdy.

Przy zasądzaniu kwot rekompensaty pod uwagę bierze się m.in.:

 • wiek poszkodowanego (z oczywistych względów im młodsza osoba, tym trudniej będzie jej zrozumieć i zaakceptować śmierć osoby bliskiej, nadto czas cierpienia osoby młodej będzie dłuższy niż starszej),
 • rodzaj naruszonego dobra (oczywistym jest, że zdrowie i życie, jako dobra najwyższe, są najważniejsze),
 • rozmiar doznanych cierpień psychicznych i fizycznych oraz ich nasilenie i czas trwania,
 • rozmiar i długotrwałość choroby/kalectwa,
 • następstwa zdarzenia i ich trwałość, w tym utrata widoków na przyszłość, czyli perspektyw rozwoju zawodowego lub też możliwości podjęcia pracy,
 • rozmiar uszczerbku na zdrowiu,
 • konsekwencje zdarzenia w dziedzinie życia osobistego i społecznego, np. utrudnienia w funkcjonowaniu w ramach społeczeństwa.

To jedynie kilka z głównych czynników W każdej sprawie, sąd indywidualnie zasądza wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, nierzadko kierując się szczególnymi aspektami i wyjątkowymi okolicznościami. Mnogość czynników, wpływających na rozmiar wypłaconej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawia, że jest to kwestia bardzo złożona i skomplikowana. Dlatego poszkodowany czy też jego rodzina, ubiegająca się o odszkodowanie drogą postępowania sądowego, powinni zadbać o PRAWIDŁOWE przedstawienie okoliczności, tak by wypłacona kwota odpowiadała rzeczywistemu rozmiarowi szkody.

Dlaczego warto, a nawet powinno się ubiegać się o odszkodowanie w sądzie, przeczytasz w artykule Nie rezygnuj z odszkodowania – te pieniądze po prostu Ci się należą!