Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta po wypadku komunikacyjnym

Zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz, w niektórych przypadkach, renta przysługuje najbliższym członkom rodziny lub ewentualnie innym osobom, które z osobą zmarłą na skutek wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez inną osobę, łączyły bardzo bliskie więzi emocjonalne bądź też inne zobowiązania.

Co przysługuje po wypadku komunikacyjnym?

 • Odszkodowanie to należna rekompensata finansowa, jaka po śmierci osoby bliskiej pozwoli pokryć koszty leczenia czy pogrzebu, jak również pozwoli rodzinie żyć godnie, na dotychczasowym lub zbliżonym do dotychczasowego poziomie egzystencji.
 • Zadośćuczynienie to stosowne wynagrodzenie finansowe doznanego bólu, cierpienia, przygnębienia, poczucia osamotnienia i pustki, które naruszyły jedno z podstawowych praw każdego człowieka – prawo do miłości i życia w rodzinie.
 • Renta przysługuje wówczas, gdy zmarły faktycznie dostarczał środki utrzymania najbliższym lub był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Kiedy pieniądze przysługują bliskim zmarłego w wypadku drogowym?

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego i podmiotu ubezpieczającego w zakresie OC powstaje na zasadzie ryzyka, a nie winy. Oznacza to, że zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta będzie przysługiwać NIE TYLKO wtedy, gdy szkoda nastąpiła:

 • wskutek siły wyższej,
 • wyłącznie z winy poszkodowanego
 • z winy osoby trzeciej, za którą sprawca nie ponosi winy.

Przykład:

Dla przykładu wyobraźmy sobie sytuację, w której pieszy, przechodząc nieprawidłowo przez jezdnię, zginął potrącony przez samochód, którego kierowca znacznie przekroczył dozwoloną na danym odcinku drogi prędkość.

Wówczas, z uwagi na to, że zarówno pieszy był sprawcą wypadku, jak i kierujący pojazdem nieprawidłowo zachował się i naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie można przypisać wyłącznej winy po stronie pieszego za spowodowanie wypadku.

W takim przypadku odszkodowanie oraz zadośćuczynienie i ewentualnie renta ulegają zmniejszeniu o stopień przyczynienia się poszkodowanego do wypadku.

Od czego zależy kwota odszkodowania, zadośćuczynienia i renty?

Kwota wypłacona jako zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta będzie zależała od tego:

 • jak bardzo poszkodowany i uprawnieni byli ze sobą związani,
 • jak długo uprawnieni przeżywają okres żałoby,
 • jakie skutki w psychice uprawnionych spowodowała śmierć osoby najbliższej,
 • jakich w związku z powyższym stanów emocjonalnych doświadczyli najbliżsi,
 • jakie są skutki materialne wypadku,
 • jak długo trwają intensywne przeżycia związane z wypadkiem itd.

Jak wysokie będzie zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta będzie zależało w głównej mierze od:

 • przeprowadzonych w powyższym zakresie dowodów,
 • umiejętności wychwycenia przez pełnomocnika sądowego (np. radcę prawnego) istotnych elementów wskazujących na rozległość doznanej krzywdy i jej skutków w życiu uprawnionych.

Zatem, jeśli uprawnionym zależy na wysokości zadośćuczynienia, odszkodowania i renty, powinni zwrócić się o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń do profesjonalisty – radcy prawnego, którego wiedza, doświadczenie i kompetencje pozwolą wywalczyć najwyższe kwoty w tego typu sprawach.