Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

Okołoporodowe błędy medyczne to zdarzenia wynikłe z błędnej diagnozy i terapii, skutkujące zastosowaniem przez personel medyczny niewłaściwych procedur zarówno podczas ciąży, jak i porodu. Matka, dziecko, a niekiedy również ich bliscy mają prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie i w ciąży, w niektórych przypadkach zaś – także o rentę.

W 2016 r. głośnym echem odbiła się w mediach sprawa pewnej rodziny, która wywalczyła rekordowe odszkodowanie za okołoporodowy błąd medyczny. Zasądzona kwota świadczenia za błąd przy porodzie – 1,2 mln dla dziecka oraz 200 i 300 tys. zł dla rodziców – była w pełni uzasadniona: wskutek błędnej decyzji lekarza, który nie wyraził zgody na cesarskie cięcie, dziecko urodziło się w stanie zamartwicy. Choć zostało cudem uratowane, jest głęboko upośledzone fizycznie i intelektualnie. Akta sprawy nie pozostawiały wątpliwości, że winę za tragedię ponosił szpital i że wina ta była istotnie ogromna. Ale rodzic ma prawo ubiegać się o odszkodowanie ze szpitala również w lżejszych przypadkach, przykładowo gdy dojdzie do zadrapania noworodka i na jego skórze pozostanie szpetna blizna.

Co to jest błąd medyczny przy porodzie (okołoporodowy błąd medyczny)?

Jak już pisaliśmy w artykule Odszkodowanie za błąd lekarski i medyczny – poradnik, błąd medyczny może wynikać z błędnej diagnozy lub błędnej terapii. W przypadku ciąży i porodu najczęściej popełnianymi błędami są brak monitoringu albo niewystarczający monitoring stanu zdrowia matki i dziecka, nieprawidłowa diagnostyka stanu matki i płodu czy też niewykonanie cesarskiego cięcia pomimo wyraźnych ku temu przesłanek.

Złe decyzje personelu medycznego mogą doprowadzić m.in. do niewykrycia istotnej wady czy opóźnienia leczenia. Skutkiem błędu medycznego może być mózgowe porażenie dziecięce, niedotlenienie noworodka, zachłyśnięcie się wodami płodowymi, porażenie splotu ramiennego, złamanie obojczyka, uraz bioder albo czaszki. U matki z kolei może dojść do uszkodzenia lub złamania miednicy, uszkodzenia pęcherza moczowego, wypadnięcia macicy i krwawień. W skrajnych przypadkach, w wyniku różnorodnych powikłań, może nastąpić zgon matki bądź dziecka.

Jakie odszkodowanie za błąd przy porodzie przysługuje dziecku i rodzinie?

Za tragiczny w skutkach okołoporodowy błąd medyczny poszkodowani mają pełne prawo rościć od szpitala o naprawienie szkody. Można ubiegać się o:

 • odszkodowanie – świadczenie to ma na celu pokrycie szkody majątkowej. Obejmuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych na leczenie dziecka lub matki, czyli opłat za terapię, rehabilitację, leki i środki medyczne, opiekę i transport etc. Szczegółowe informacje o tym, za co przysługuje odszkodowanie, zamieściliśmy tutaj;
 • zadośćuczynienie – to świadczenie pokrywa szkodę niemajątkową, a więc doznaną krzywdę, ból oraz cierpienie fizyczne i psychiczne. Matce przysługuje m.in. z tytułu braku bliskości z dzieckiem w pierwszych dniach jego życia. Zadośćuczynienia można dochodzić także za utrudnienia w codziennym życiu i utratę widoków na przyszłość (np. ograniczenia w wyborze zawodu, trudności w nawiązywaniu relacji), które wynikają z widocznego inwalidztwa czy oszpecenia ciała;
 • rentę – będzie ona przysługiwała w sytuacji, gdy wskutek okołoporodowego błędu medycznego dziecko lub matka utracili widoki na przyszłość i mają zwiększone potrzeby: są niezdolni do pracy czy też zachodzi u nich konieczność dalszego leczenia i rehabilitacji albo dostosowania mieszkania/samochodu do potrzeb chorego (niepełnosprawnego);
 • wszystkie powyższe + zwrot kosztów pogrzebu – poszkodowany ubiega się o nie, gdy skutkiem okołoporodowego błędu medycznego była śmierć matki i/lub śmierć dziecka. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiamy tutaj.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd przy porodzie (błąd okołoporodowy)?

Osobami uprawnionymi do dochodzenia roszczeń za błąd medyczny w ciąży i przy porodzie są poszkodowani, czyli:

 • matka;
 • dziecko – o odszkodowanie w imieniu dziecka ubiega się przedstawiciel ustawowy: rodzic biologiczny, rodzic adopcyjny lub inna osoba sądownie uprawniona. Osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o odszkodowanie najpóźniej 2 lata po osiągnięciu pełnoletności – po tym czasie roszczenie odszkodowawcze ulega przedawnieniu;
 • osoby najbliższe – gdy matka i/lub dziecko ponieśli śmierć. Do osób najbliższych należą małżonek, konkubent, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo (również przyrodnie), osoby pozostające ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym lub będące na jego utrzymaniu (także wtedy, gdy ze zmarłym nie łączyło ich pokrewieństwo, lecz inna bliska relacja).

Odszkodowanie za błąd przy porodzie – dokumenty

Udowodnienie winy szpitalowi czy lekarzowi prowadzącemu ciążę to podstawa uzyskania świadczeń odszkodowawczych. Aby wykazanie winy było skuteczne, należy skrupulatnie zgromadzić dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu ciąży oraz pobytu w szpitalu przed porodem i po nim.

Warto pamiętać, że jakość tych materiałów bezpośrednio wpłynie na wysokość przyznanego odszkodowania – ważny może być więc każdy, nawet pozornie nieistotny dokument.

Wśród dokumentacji medycznej powinny się znaleźć:

 • karta informacyjna ze szpitala i placówki prowadzącej ciążę;
 • historia ciąży ze szpitala i innej placówki służby zdrowia, w której matka przechodziła badania;
 • kartoteki medyczne;
 • skierowania na badania i ich wyniki;
 • opinie, zaświadczenia lekarskie, wypisy szpitalne;
 • kopie zwolnień lekarskich;
 • inne dokumenty medyczne – potwierdzające np. to, że matka lub dziecko doznali oszpecenia, widocznych ran, odleżyn czy kalectwa;
 • dokumentacja fotograficzna.

Poszkodowany ma prawo uzyskać od placówki medycznej dokumentację zarówno swoją (w przypadku matki), jak i dziecka. Dokumentacja medyczna jest wydawana na wniosek osoby uprawnionej – musi być wydana w całości, a kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem (wiąże się to z niewysoką opłatą).

Ponadto warto zaopatrzyć się w analizę wydanej dokumentacji medycznej, wykonaną przez biegłego sądowego lub niezależnego specjalistę z dziedziny ginekologii, położnictwa czy neonatologii. Analiza taka może przykładowo wykazać odejście personelu medycznego od prawidłowego postępowania, które skutkowało popełnieniem błędu okołoporodowego.

Dodatkowo poszkodowany powinien przygotować szereg innych dokumentów, które wymieniamy w punktach 2, 3, 5, 6 i 7 artykułu Szczegółowy poradnik poszkodowanego dla osób ubiegających się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji można następnie oszacować kwoty należnego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty oraz przygotować stosowny wniosek o ich wypłatę.

Pomoc prawna – odszkodowanie za błąd medyczny w ciąży i przy porodzie

Należy być świadomym, że samotna batalia ze szpitalem i próba polubownego załatwienia sprawy są niestety najczęściej z góry skazane na porażkę. Praktycznie jedynym skutecznym sposobem otrzymania należnych świadczeń jest skierowanie sprawy do doświadczonego radcy prawnego, a następnie – na drogę postępowania sądowego. Sąd okazuje się w tak trudnych sytuacjach kluczową pomocą, ponieważ to właśnie przed wymiarem sprawiedliwości można dojść swoich racji i wywalczyć pełne należne odszkodowanie za błąd medyczny w ciąży i przy porodzie.

Warto pamiętać, by nie godzić się na podpisywanie ugody pozasądowej ze szpitalem – zwykle opiewa ona bowiem na kwoty o wiele niższe od tych, które może przyznać sąd.

Na szczegółowe pytania o możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy okołoporodowe odpowie radca prawny Artur Klimkiewicz. Zachęcamy do zasięgnięcia bezpłatnej porady prawnej i skorzystania ze wsparcia kancelarii.

Zobacz jak pomogliśmy naszym klientom otrzymać rekordowe odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe robią wszystko, by wypłacić poszkodowanym jak najniższe odszkodowanie. Nie musisz się na to godzić i z odpowiednią pomocą możesz wywalczyć sprawiedliwe odszkodowanie za doznaną szkodę.

 • 99,8% wygranych spraw
  Przyjmujemy nawet najbardziej wymagające sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty po stracie bliskich lub za trwały uszczerbek na zdrowiu. Poświęcamy im całą uwagę, dlatego wygraliśmy 99,8% prowadzonych postępowań.
 • Nie unikamy trudnych spraw
  42% klientów spotkało się z odmową wypłaty świadczenia, zanim trafiło do naszej kancelarii. Bierzemy pod uwagę rozmiar krzywdy, okoliczności zdarzenia i skalę dowodów, łączymy to z naszymi kwalifikacjami oraz wiedzą i przekuwamy w sukces na sali sądowej.
 • Rekordowe odszkodowania
  Walczymy dla naszych klientów o rekordowo wysokie odszkodowania, które wielokrotnie sięgały kwoty 1 000 000, a nawet 8 300 000 złotych. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.