Wróć do porad
/ Uszczerbek na zdrowiu

ODSZKODOWANIE ZA USZCZERBEK NA ZDROWIU. PORADNIK

Każdy z nas ulega czasami pewnym kontuzjom, urazom czy innego rodzaju szkodom. Prawdopodobnie też każdy z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne, które chroni finansowo przed różnymi wypadkami. Ponosząc jakiekolwiek poważniejsze szkody na ciele, możemy oczekiwać, że od ubezpieczyciela otrzymamy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu. Tabela taka jest tworzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe i odnaleźć ją można m.in. w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), czyli dokumencie, jaki otrzymaliśmy od ubezpieczyciela w chwili podpisywania z nim umowy ubezpieczenia. Tabela ta wymienia praktycznie wszystkie możliwe urazy na zdrowiu człowieka i dla każdego z nich wskazuje procentowy udział odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przeważnie każdy z ubezpieczycieli stosuje zasadę „jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”.

Dodatkowo dla dokładnego określenia, jaki poziom powinno mieć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczyciel bierze pod uwagę opinię komisji lekarskiej oraz dostarczoną przez poszkodowanego dokumentację medyczną.

Warto przeczytać: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek? – PORADNIK.

Co zrobić, jeśli uważam przyznane odszkodowanie za zbyt niskie?

Osoba poszkodowana ma prawo odwołać się od wysokości przyznanego odszkodowania. Jeżeli ktoś uważa, że otrzymał za niskie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, może zwrócić się do odpowiednich instytucji, aby rozpatrzyły ponownie jego sprawę. Warto to zrobić – nie ma nic do stracenia, a można jedynie zyskać.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań, mających na celu odwołanie się od oceny ubezpieczyciela, warto jest sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy aby przypadkiem nasze odwołanie nie będzie bezpodstawne. Zaznajamiając się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, unikniemy niepotrzebnych, niemiłych sytuacji, w których to przysłowiowo będziemy świecili oczami przed naszym ubezpieczycielem i innymi osobami.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań można też zwrócić się o pomoc na jednym ze znanych for internetowych, dotyczących odszkodowań, ubezpieczeń i tym podobnych, gdzie osoby znające się na rzeczy chociaż częściowo rozwieją nasze wątpliwości dotyczącego tego, czy przyznane odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest adekwatne do poniesionej przez nas szkody.

Dla uzyskania bardziej profesjonalnej i dokładniejszej w konkretnej sprawie pomocy prawnej, warto skontaktować się z radcą prawnym (względnie adwokatem). Tym samym zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – radca prawny Artur Klimkiewicz udziela bezpłatnej konsultacji wstępnej w zakresie odszkodowań, jak również może zaproponować wsparcie w walce z ubezpieczycielem o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia w należnej i stosownej kwocie.

Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem