Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. PORADNIK

Każdy z nas ulega czasami pewnym kontuzjom, urazom czy innego rodzaju szkodom. Prawdopodobnie też każdy z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne, które chroni finansowo przed różnymi wypadkami. Ponosząc jakiekolwiek poważniejsze szkody na ciele, możemy oczekiwać, że od ubezpieczyciela otrzymamy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu. Tabela taka jest tworzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe i odnaleźć ją można m.in. w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), czyli dokumencie, jaki otrzymaliśmy od ubezpieczyciela w chwili podpisywania z nim umowy ubezpieczenia. Tabela ta wymienia praktycznie wszystkie możliwe urazy na zdrowiu człowieka i dla każdego z nich wskazuje procentowy udział odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przeważnie każdy z ubezpieczycieli stosuje zasadę „jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”.

Dodatkowo dla dokładnego określenia, jaki poziom powinno mieć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczyciel bierze pod uwagę:

  • opinię komisji lekarskiej
  • dokumentację medyczną dostarczoną przez poszkodowanego

Zobacz też: Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek? – PORADNIK.

Co zrobić, jeśli uważam przyznane odszkodowanie za zaniżone? – zaniżony uszczerbek na zdrowiu

Osoba poszkodowana ma prawo odwołać się od wysokości przyznanego odszkodowania. Jeżeli ktoś uważa, że otrzymał za niskie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, może zwrócić się do odpowiednich instytucji, aby rozpatrzyły ponownie jego sprawę. Warto to zrobić – nie ma nic do stracenia, a można jedynie zyskać.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań, mających na celu odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, warto jest sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy aby przypadkiem nasze odwołanie nie będzie bezpodstawne. Zaznajamiając się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, unikniemy niepotrzebnych, niemiłych sytuacji, w których to przysłowiowo będziemy świecili oczami przed naszym ubezpieczycielem i innymi osobami.

Zwykle wątpliwości dotyczącego tego, czy przyznana wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest adekwatna do poniesionej przez nas szkody są jak najbardziej zasadne. Praktyka i orzecznictwo Sądów w sprawach odszkodowawczych pokazuje, że zaniżony uszczerbek na zdrowiu to bardzo częste zjawisko. Poszkodowani, którzy zdecydowali się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu droga sądową uzyskują zwykle kilkukrotnie większe kwoty, niż te proponowane przez ubezpieczyciela.

Tendencja ta jest widoczna najwyraźniej w przypadku ciężkich uszczerbków na zdrowiu, inwalidztwa. Niejednokrotnie prawnicy naszej Kancelarii wywalczyli w Sądzie ponad 10-krotnie wyższe kwoty odszkodowania w stosunku do sumy wypłaconej przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym. Nagminnym problemem jest nie tylko zaniżony uszczerbek na zdrowiu przez ubezpieczyciela, ale niezasadna odmowa wypłaty odszkodowania, z czym można jednak skutecznie walczyć, najlepiej drogą sądową, z pomocą radcy prawnego doświadczonego w sprawach odszkodowawczych.

Zobacz też: Niezwykle ważna rola radcy prawnego w uzyskaniu wysokiego odszkodowania. Każdy poszkodowany musi to wiedzieć!

Dla uzyskania bardziej profesjonalnej i dokładniejszej w konkretnej sprawie pomocy prawnej, warto skontaktować się z radcą prawnym (względnie adwokatem). Tym samym zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – radca prawny Artur Klimkiewicz udziela bezpłatnej konsultacji wstępnej w zakresie odszkodowań, jak również może zaproponować skuteczne wsparcie w walce z ubezpieczycielem o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia w należnej i stosownej kwocie.