Odszkodowanie i zadośćuczynienie należne jest gdy ginie osoba najbliższa


  Śmierć najbliższej osoby jest jednym z najtragiczniejszych momentów w życiu. Gdy umiera dziecko, małżonek, ojciec czy matka pozostali członkowie rodziny przeżywają traumatyczne chwile. Zwłaszcza gdy taka śmierć zaskakuje wszystkich – następuje w wyniku niespodziewanego wypadku.

  Po śmierci zostaje bolesna pustka, która może przynajmniej częściowo być zapełniona, poprzez polepszenie bytu materialnego, znalezienie środków na zajęcia, które odwrócą uwagę od tragicznej śmierci, pozwolą na pozbycie się pozostałych problemów. Rodzinie (lub innym najbliższym osobom np. konkubinie) przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z tytułu śmierci osoby bliskiej, z którego powinna skorzystać. Odejście najbliższego często bowiem sprawia, że z dnia na dzień zostaje postawiona w trudnej sytuacji psychicznej i materialnej.

Pomoc radcy prawnego szansą na większą rekompensatę

Bardzo często otrzymane odszkodowanie po śmierci ojca, dziecka, brata czy innej bliskiej osoby nie rekompensuje poniesionych strat. Dzieje się tak, gdyż powszechną praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie odszkodowań. Każdy przyzna, że to nieludzkie postępowanie. Co gorsze, wiele osób przystaje na takie warunki, tracąc przez to szansę na o wiele większe pieniądze (nierzadko kilkaset tysięcy złotych).

Jeżeli więc straciłeś ojca lub inną bliską osobę w wyniku nagłego wypadku, koniecznie powinieneś domagać się odszkodowania na drodze sądowej. Polskie Sądy regularnie orzekają wielokrotnie wyższe (od ubezpieczycieli) zadośćuczynienia, renty czy odszkodowania. Aby jednak skutecznie dochodzić swoich roszczeń, konieczne jest nawiązanie współpracy z doświadczonym radcą prawnym.

W artykule Dlaczego radca prawny?" opisałem kluczową rolę, jaką w procesie dochodzenia odszkodowania odgrywa radca prawny. Omówiłem również kilka innych bardzo istotnych kwestii, z którymi każdy ubiegający się o odszkodowanie powinien w mojej ocenie bezwzględnie się zapoznać. Zapraszam do lektury.

Doświadczony radca prawny i setki tysięcy złotych uzyskanych odszkodowań

Sprawami związanymi z uzyskiwaniem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej zajmuję się wraz z zespołem profesjonalnych prawników od początku kariery. Prowadziłem bardzo wiele tego typu spraw, w których wielokrotnie wywalczyłem kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych tytułem śmierci osoby bliskiej (rekordowa kwota: ok. milion złotych dla 4-osobowej rodziny). Reprezentuję poszkodowanego podczas postępowania karnego, likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń, sprawy w sądzie cywilnym oraz w razie potrzeby postępowania egzekucyjnego.

     Jako załącznik w formacie PDF zamieszczam na pisemną prośbę osób poszkodowanych w wypadkach drogowych przykłady spraw obrazujące jak wysokie można uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze szkodą osobową w wypadku drogowym.

Poniższe wyroki sądowe potwierdzają fakt, że odszkodowanie i zadośćuczynienie po skierowaniu sprawy na drogę postępowania cywilnego jest zwykle wiele razy wyższe niż wypłacane przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym.

1  2  3

Odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz renta w przedmiotowych sprawach były wypłacane z tytułu śmierci osoby bliskiej

Na co zwracam szczególną uwagę?

  • Na niepodpisywanie ugody ze sprawcą czy ubezpieczycielem zanim dojdzie do rozprawy. Z doświadczenie wiem, że taka ugoda zawsze działa na niekorzyść poszkodowanego. Ubezpieczyciel jako strona silniejsza często narzuca bowiem niekorzystne warunki. Praktycznie nie spotyka się również ugod, w których przyznaje się rentę. Co najgorsze, taka ugoda blokuje możliwość ubiegania się o większe odszkodowanie na drodze postępowania sądowego. Ugodę podpisuję tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie poszkodowanej osoby, która ma prawo tak zakończyć sprawę i nie kierować jej do sądu.
  • Zwracam też szczególną uwagę na reprezentowanie poszkodowanego już na etapie postępowania karnego. Z uwagi na powyższe bardzo dobrze jeżeli poszkodowany, który stracił ojca czy inną bliską osobę w wyniku wypadku czy przestępstwa zgłosi się do mnie zaraz po zdarzeniu. Postępowanie karne ma w wielu przypadkach zasadnicze znaczenie dla przebiegu sprawy o zadośćuczynienie czy odszkodowanie. To właśnie wówczas ustala się, kto będzie miał obowiązek w kolejnych etapach wypłacić rekompensatę i ewentualne przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody.

Jeżeli Państwo pragną dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas ubiegania się o odszkodowanie, polecam przeczytać specjalny poradnik dla poszkodowanych.

Poniżej ważna informacja!!!

Prowadzę również sprawy o zadośćuczynienia w związku ze śmiercią w wyniku wypadków czy przestępstw, które wydarzyły się przed 2008 rokiem. Zgodnie z szeregiem wyroków i uchwał Sądu Najwyższego ubieganie się o takie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest całkowicie zasadne.


Chcesz dowiedzieć się w przybliżeniu, jakie odszkodowanie możesz uzyskać?

Zadzwoń, a wykwalifikowany prawnik udzieli odpowiedzi bez opłaty*
* Zakres wstępnej analizy prawnej obejmuje odszkodowania za śmierć osoby bliskiej lub trwały uszczerbek na zdrowiu

Na jakie odszkodowanie i zadośćuczynienie można liczyć?

Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie obejmuje swym zakresem naprawienie szkody z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej wynikłej na skutek śmierci osoby bliskiej i obejmuje m.in.:
  • utratę dochodów, jeśli poszkodowany był na utrzymaniu osoby tragicznie zmarłej,
  • zwrot kosztów pogrzebu niezależnie czy zostały wcześniej pokryte przez ZUS lub KRUS,
  • koszty leczenia, jeżeli śmierć wywołała rozstrój zdrowia fizycznego lub psychicznego bliskiej osoby,
  • utratę możliwości polepszenia warunków życia, osiągnięć zawodowych itd.

Zadośćuczynienie ma natomiast za zadanie naprawić krzywdę, czyli szkodę niemajątkową wywołaną przez śmierć bliskiej osoby i zerwanie bezcennych więzi rodzinnych, bądź inne negatywne przeżycia.

Kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia mogą być różne. Ich wysokość zależy od rodzaju poniesionych strat majątkowych i niemajątkowych. Najważniejsze jest jednak to, że sądy z reguły przyznają wielokrotnie większe rekompensaty niż firmy ubezpieczeniowe. Nie raz zdarzało mi się wygrać dla moich klientów kwoty na poziomie 300 tysięcy złotych.

Ważne informacje!!!

W mojej kancelarii pobieram tylko wynagrodzenie umowne, nie pobieram żadnych opłat wstępnych:
  • przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego czy sądowego,
  • za wstępne zbadanie sprawy i zasadności starania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
Moje wynagrodzenie oprócz kosztów zastępstwa procesowego pokrywanych zgodnie z art. 98 KPC przez przeciwnika stanowi tylko i wyłącznie umówiony procent z przyznanego lub zasądzonego i wyegzekwowanego zadośćuczynienia, odszkodowania, renty za śmierć bliskiej osoby.

Dodatkowo:

  • jako radca prawny mam prawo poświadczać za zgodność z oryginałem wszelkie składane do sądu dokumenty, co swoim klientom wykonuję za darmo,
  • dokładam wszelkich starań aby uprawniony został zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych, w uzasadnionych przypadkach mogę zobowiązać się w umowie do uiszczania wszelkich kosztów sądowych, jeżeli osoba uprawniona nie zostanie od ich ponoszenia zwolniona.


Sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby przyjmuję z całej Polski.

Proszę Pamiętać! Odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta ma na celu naprawienie doznanych przez Państwa po śmierci ojca czy innej bliskiej osoby strat, ma ulżyć w cierpieniu i wynagrodzić krzywdy. Te pieniądze po prostu się należą! A radca prawny pomoże ochronić Twoje interesy.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci umówienia się na spotkanie, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

radca prawny Artur Klimkiewicz