Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Sprawa niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia Tomasza Komendy – walka o prawną, a przede wszystkim życiową sprawiedliwość

Tomasz Komenda przebywał w zakładzie karnym 18 lat „za niewinność”. Niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15 – latki został uniewinniony od zarzucanych mu czynów w maju 2018 roku. Wraz ze swoim pełnomocnikiem Zbigniewem Ćwiąkalskim domaga się 18 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Czy uniewinniony ma szansę uzyskać tak wysoką kwotę odszkodowania od Skarbu Państwa?

31 grudnia 1996 r. doszło do gwałtu i zabójstwa 15 – letniej dziewczynki. Na podstawie zebranych dowodów przez prokuraturę na ławie oskarżonych zasiadł Tomasz Komenda. W 2004 r. został skazany prawomocnym wyrokiem na 25 lat więzienia. Swój wyrok odbywał w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Gdy wydawało się, że niesprawiedliwy wyrok jest najgorszym, co może spotkać niesłusznie skazanego, to tak naprawdę dopiero rozpoczynał się prawdziwy dramat Tomasza Komendy. Więźniowie osadzeni za gwałt na dziecku nie mogą liczyć na taryfę ulgową czy litość. Siedziałem z paragrafem za gwałt na dziecku. To najgorsza kategoria przestępców. Nie ma gorszej. Jeśli współosadzeni chcieliby mnie zabić, to by to zrobili, a strażnicy by im uwierzyli, że to naturalny zgon – mówi na łamach tygodnika „Wprost” Tomasz Komenda. Plucie do jedzenia, zastraszanie, łamanie kości przez współwięźniów to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką dźwigał na swoich barkach Komenda. Jednak Prokuratura Krajowa wznowiła postępowanie i na podstawie nowych dowodów Sąd Najwyższy po 18 latach „odsiadki” uniewinnił Tomasza Komendę 16 maja 2018 roku od zarzucanych mu czynów.

18 milionów złotych odszkodowania za 18 lat spędzonych w więzieniu

Były minister sprawiedliwości i obecny pełnomocnik Tomasz Komendy – mecenas Zbigniew Ćwiąkalski oświadczył, że domaga się w imieniu swojego klienta 18 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za 18 lat spędzonych w więzieniu. Na każdy rok przysługuje 1 milion złotych, co daje 2,7 tys. zł za każdy spędzony dzień w zakładzie karnym. Na tak dużą sumę składa się nie tylko czas odbywania wyroku, ale także warunki, w jakich odbywał niesłusznie zasądzoną karę Tomasz Komenda. Bicie, zastraszanie, łamanie kości, groźby śmierci naraziły niesłusznie skazanego na olbrzymi stres psychiczny, co doprowadziło do trzykrotnej próby samobójczej. Od śmierci uratowali Pana Tomasza współosadzeni z nim więźniowie. Mimo rozpaczliwych prób ratowania swojego zdrowia psychicznego u psychologa, próśb o pomoc, Tomasz Komenda nie otrzymywał jej. Niesłusznie oskarżony żalił się, że psycholog zupełnie ignorował jego problemy, a sam poszkodowany czuł się, jakby mówił do ściany. Na tej właśnie podstawie zostanie złożony wniosek przez mecenasa Zbigniewa Ćwiąkalskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie do końca 2018 r.

Sytuacja Tomasz Komendy a podstawy prawne

Zadośćuczynienie w omawianej sytuacji przysługuje na podstawie ART. 552 K.P.K. za niesłuszne skazanie – § 1 oraz 2. § 1 stanowi: Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji postępowania został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. § 2 stanowi: Przepis § 1 stosuję się także, jeżeli po uchyleniu orzeczenia skazującego postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu. Na postawie wymienionego artykułu Tomasz Komenda może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w roku 2017 niesłusznie oskarżonych i skazanych zostało 27 osób, które uzyskały łącznie 1 033 600 zł odszkodowania. Daje to średnią 38 281 zł na jednego poszkodowanego. Czy Tomasz Komenda ma szansę na 18 milionów złotych?

Nasze doświadczenia mówią, że orzeczenia sądów są przychylne poszkodowanym

Z doświadczenia naszej kancelarii wynika, że najnowsze orzeczenia sądów, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca i męża, śmierć dzieci, za śmierć bliskich może być liczone w milionach. Na rekordowe odszkodowania i zadośćuczynienia wpływ ma prawidłowe przeprowadzenie postępowania o odszkodowanie, a w szczególności odpowiednie udokumentowanie krzywdy, staranne udowodnienie roszczeń i skuteczna argumentacja w sądzie (Zobacz: Jak udowodnić szkodę osobową? 7 najczęstszych błędów) Przykładem jest sprawa Józefa S., który zginął tragicznie w wypadku komunikacyjnym. Józef S. został potrącony na motocyklu przez samochód osobowy, który nie ustąpił motocykliście pierwszeństwa przejazdu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za śmierć mężaodszkodowanie za śmierć ojca po kilkanaście tysięcy złotych najbliższym członkom rodziny zmarłego. Rodzina uznała odszkodowanie za niesprawiedliwe i udała się po pomoc do naszej kancelarii, czyli Radca Prawny Artur Klimkiewicz – odszkodowania, zadośćuczynienia. Dla poszkodowanej rodziny (żona, 2 synów i córka) uzyskaliśmy 1 mln złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. Podczas rozpraw sądowych podnieśliśmy takie argumenty jak winę sprawcy, krzywdy, jakie zostały wyrządzone rodzinie tragicznie zmarłego Józefa S. oraz pogorszenie się sytuacji życiowej. Nasze doświadczenie w sprawach sądowych wyraźnie mówiło, że sąd może orzec znacznie wyższą wartość odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wywalczyliśmy zdecydowanie wyższą kwotę należnych świadczeń. Czy warto walczyć z naszą pomocą w sądach o sprawiedliwość, własne życie, zabezpieczenie bezpiecznej przyszłości swoim dzieciom? Rekordowe odszkodowanie, jakie uzyskaliśmy dla naszych poszkodowanych klientów to 2,2 milionów złotych. Kwota, którą uzyskaliśmy, nie tylko odzwierciedlała stopień poniesionej krzywdy, wysokość strat niematerialnych i materialnych, ale również pozwala na godne życie w trudnych warunkach po przebytej tragedii.

Nie tylko niesprawiedliwy wyrok krzywdzi

Podany przykład jednoznacznie wskazuje, że odszkodowania sięgające milionów złotych miały już miejsce w orzecznictwie polskich sądów. Tomasz Komenda może uzyskać 18 milionów złotych odszkodowania, a składa się na to pomoc eksperta, niesłusznie odbyta kara oraz cierpienia, krzywdy, uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jakiego doznał niesłusznie skazany. Wpływ na wysokość odszkodowania mają również marzenia, jakie miał Tomasz Komenda, czyli założenie rodziny czy własnego zakładu, które zostały uniemożliwione przez odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Poza tym poszkodowany utracił możliwość rozwoju zawodowego i zarobkowania. Wszystkie te czynniki mogą korzystnie wpłynąć na orzeczenie sądu dla samego poszkodowanego. 18 milionów złotych jest nie tylko odszkodowaniem i zadośćuczynieniem, ale również szansą, która pomoże założyć rodzinę i godnie żyć.

Bezsprzecznie 18 milionów złotych to będzie rekordowa suma odszkodowania i zadośćuczynienia, jeśli zostanie orzeczona na rzecz poszkodowanego, ale jest realna. Tomasz Komenda poniósł niepowetowane straty materialne i niematerialne w wyniku odbywania niesłusznie zasądzonej kary, a sądy są coraz bardziej przychylne poszkodowanym.

Zobacz również: Polskie sądy coraz częściej orzekają o wysokich odszkodowaniach dla ofiar niesłusznego aresztowania i skazania, ale nie tylko w tych przypadkach…