Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
 • 99,8% skuteczności
 • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
 • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Policja na miejscu wypadku – wzywać czy nie? + zaświadczenie o zdarzeniu drogowym wniosek [pdf, Word]

Z zasady lepiej policję wezwać niż tego nie zrobić. Sprawdź, kiedy nie trzeba wzywać policji do wypadku, a kiedy jest to wręcz konieczne. Zobacz też przykładowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym, który jest potrzebny do dokumentów o odszkodowanie.

Wezwanie policji nie jest konieczne, gdy doszło jedynie do tzw. kolizji i nie wystąpiło zagrożenie zdrowia i życia użytkowników drogi. Uczestnicy zdarzenia mogą polubownie załatwić sprawę ewentualnego odszkodowania, np. za otarcie karoserii samochodu. W tym celu należy spisać porozumienie powypadkowe (osobiście i od razu na miejscu zdarzeniu lub, co bezpieczniejsze, przez notariusza), zawierające:

 • dane osobowe i kontaktowe obu stron,
 • krótki opis zdarzenia,
 • numery polis OC (opcjonalnie: nazwa zakładu lub towarzystwa ubezpieczającego w zakresie OC, NW),
 • wysokość odszkodowania, które w pełni zaspokoi roszczenia poszkodowanego.

Wezwanie policji jest konieczne zawsze, gdy doszło do poważnego wypadku, w którym wystąpiło zagrożenie zdrowia i życia osób oraz, w zależności od charakteru zdarzenia, znaczne uszkodzenie pojazdów.

Bezwzględnie należy wezwać policję, gdy sprawca:

 • uciekł z miejsca wypadku,
 • jest obcokrajowcem,
 • nie przyznaje się do winy,
 • nie okazuje dokumentów, np. dowodu osobistego.
Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym – niezbędne do odszkodowania

Wezwana na miejsce zdarzenia policja spisuje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, tzw. notatkę policyjną. Zaświadczenie to dołącza się do pozostałych dokumentów o odszkodowanie. Aby je otrzymać należy:

 • napisać wniosek (wzór poniżej),
 • uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (dane do wpłaty są dostępne na stronie internetowej właściwej miejscowo komendy powiatowej policji lub urzędu miasta, w wydziale podatków i opłat; potwierdzenie opłaty dołączyć do wniosku),
 • przesłać wniosek listem poleconym do właściwej miejscowo komendy powiatowej policji.

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przykładowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

POBIERZ .PDF 

POBIERZ WORD


Lublin, 15 sierpnia 2017 r.

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

Komenda Powiatowa Policji

(pełen adres jednostki)

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym z dnia ………., do którego doszło w miejscowości ………., przy ulicy ………. . Oświadczam, że uczestniczyłem w w/w zdarzeniu jako kierowca pojazdu marki ………. o nr rej. ………./pasażer pojazdu marki ………. o nr rej. ………./pieszy/rowerzysta.* W załączeniu przedkładam potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

Wniosek motywuję koniecznością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób/osoby odpowiedzialnych/-ej za doznane przez mnie straty w wyniku zdarzenia drogowego.*

Imię i nazwisko

/czytelny podpis/

* wpisać właściwe/niepotrzebne skreślić


Podstawa prawna:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): art. 217 § 1, art. 217 § 3.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827): art. 1 i załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.