Wróć do porad
/ Inne poradniki

POSTĘPOWANIA ODRĘBNE – RODZAJE POSTĘPOWAŃ

Postępowanie odrębne zostało uregulowane w tytule VII księgi I części I k.p.c. Istota postępowań odrębnych przejawia się w zmodyfikowaniu przez ustawodawcę w określony sposób przepisów ogólnych oraz zasad ogólnego postępowania procesowego lub nawet wykluczenia w ogóle stosowania pewnych instytucji procesowych dla danego rodzaju spraw.

Rodzaje postępowań odrębnych

Do postępowań odrębnych należą następujące postępowania:

 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich
 2. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 4. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
 5. Postępowanie w sprawach gospodarczych:
  • Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
  • Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony
  • Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji
  • Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
  • Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
 6. Postępowanie nakazowe i upominawcze
 7. Postępowanie uproszczone
Rekordowe odszkodowania

Sprawdź naszą skuteczność! Zobacz sprawy zakończone sukcesem