Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
✔ AKCEPTUJĘ
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356
  • 99,8% skuteczności
  • 2,2 mln zł najwyższe wywalczone świadczenie za śmierć bliskich
  • Bezpłatna porada w sprawie odszkodowań OC
Infolinia +48 503 138 356

Odszkodowanie dla kierowcy samochodu za wypadek z udziałem rowerzysty

W 2015 r. rowerzyści byli sprawcami 1,5% kolizji i 5% wypadków. Statystycznie to niewiele – nie da się ukryć, że większe zagrożenie na drodze nadal stanowią kierowcy pojazdów mechanicznych. Jednak i oni mogą wskutek wypadku ponieść szkody materialne lub stracić zdrowie, a nawet życie. W tym poradniku podpowiadamy, jakie odszkodowanie może dostać osoba poszkodowana w wypadku z udziałem rowerzysty i co krok po kroku powinna zrobić, by je uzyskać.

Najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów wynika z nieostrożności i nieprzestrzegania przepisów drogowych, zarówno po stronie użytkownika roweru, jak i kierowcy samochodu. W zdarzeniach drogowych z udziałem rowerów – mniejszych, lżejszych i rozwijających niższą prędkość niż auta – najbardziej poszkodowani są zwykle cykliści. Ale nie ma reguły, bo straty mogą dotknąć również kierowcę, który próbując nie dopuścić do tragedii i wyminąć rowerzystę, może nagle stracić panowanie nad samochodem, zderzyć się z pojazdem jadącym z naprzeciwka, uderzyć w drzewo czy dachować.

Przeczytaj też: Prawa i obowiązki rowerzystów – poradnik

Co należy zrobić tuż po wypadku

Trudno zachować zimną krew, gdy doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Do późniejszego dochodzenia roszczeń niezbędna będzie jednak znajomość danych osobowych i teleadresowych sprawcy – koniecznie trzeba więc o nie poprosić.

Podstawą dochodzenia odszkodowania będzie także oświadczenie sprawcy wypadku potwierdzające okoliczności powstania szkody (mogą przydać się też zeznania świadków) i, w zależności od charakteru zdarzenia, mandat nałożony przez policję lub wyrok.

Gdy winę za wypadek ponosi rowerzysta – 3 przypadki

Jeżeli winę za wypadek ponosi kierowca samochodu, odszkodowanie jest wypłacane z jego polisy OC. Jeżeli jednak winny wypadku jest rowerzysta, uzyskanie odszkodowania okazuje się bardziej skomplikowane.

Ubezpieczenie OC dla rowerzystów jest bowiem nieobowiązkowe. Choć polisy takie są coraz popularniejsze (ochrona dotyczy również rowerów wypożyczonych, a ubezpieczenie jest często oferowane w atrakcyjnym cenowo pakiecie z polisą NNW, chroniącą też samego rowerzystę, oraz z dodatkowym ubezpieczeniem roweru i bagażu), to w praktyce ma je niewielu cyklistów, szczególnie spośród tych, którzy rowerem jeżdżą sporadycznie, w celach rekreacyjnych.

Zdarza się, że rowerzysta posiada polisę OC w życiu prywatnym – wówczas to z niej jest pokrywana naprawa szkody. Odszkodowanie dla kierowcy zostanie wypłacone do najwyższej możliwej sumy, na jaką rowerzysta zawarł umowę ubezpieczenia. Jeżeli wartość szkody przewyższa kwotę ubezpieczenia OC, pozostałą część odszkodowania sprawca wypadku musi wypłacić z własnego majątku.

Jeśli natomiast rowerzysta, który spowodował wypadek drogowy, nie ma żadnego ubezpieczenia OC, za wyrządzone szkody w całości odpowiada swoim majątkiem – zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że odszkodowanie musi wypłacić z własnej kieszeni.

Gdy rowerzysta nie chce naprawić szkody

Jeżeli rowerzysta nie chce pokryć strat z własnego majątku, poszkodowany powinien wystąpić na drogę sądową. Zazwyczaj jest to jedyna skuteczna droga dochodzenia należnego odszkodowania.

Pozew sądowy z powództwa cywilnego można złożyć samodzielnie, na formularzu dostępnym w sądach i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do pozwu należy dołączyć oświadczenie potwierdzające winę rowerzysty i dokumenty poświadczające wartość poniesionej szkody (np. faktury za naprawę pojazdu).

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na zakres szkody:

  • Jeśli kierowca wskutek wypadku z udziałem rowerzysty doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo żądać odszkodowania nie tylko za straty materialne, takie jak zniszczony samochód i jego niektóre wyposażenie, lecz także przykładowo za koszty leczenia.
  • Poszkodowany może też wnieść o rentę za czas niezdolności do pracy.
  • Gdy kierowca poniósł w wypadku śmierć, poszkodowani mogą rościć od sprawcy wypadku o zadośćuczynienie za krzywdę i ból po śmierci osoby bliskiej.

Czytaj więcej: Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny 

W każdym z tych przypadków oszacowanie wartości poniesionej szkody może być trudne, dlatego zaleca się, by poszkodowani skorzystali z darmowej porady prawnej w kancelarii radcowskiej, co pozwoli znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu. Niejednokrotnie dobrze jest zdać się na pomoc radcy prawnego w całym procesie postępowania o wypłatę odszkodowania od rowerzysty – od zebrania dokumentów, przez wycenę szkody, aż po rozprawy sądowe, jeśli do nich dojdzie.

Jeżeli natomiast wina rowerzysty nie pozostawia wątpliwości, a wycena szkody jest łatwa i poszkodowany czuje, że poradzi sobie sam, wystarczy złożyć do sądu wspomniany wcześniej pozew wraz z kompletem dokumentów. Gdy roszczenie określone w pozwie jest zasadne, a okoliczności wypadku nie budzą wątpliwości, sąd rozpoznaje sprawę bez konieczności udziału stron w rozprawach i wydaje nakaz zapłaty. Na jego podstawie sprawca ma 2 tygodnie na zapłatę odszkodowania. Może jednak wnieść sprzeciw wobec postanowienia sądu – jeśli jest on prawidłowy, nakaz zapłaty traci moc, sąd zaś kieruje sprawę do postępowania zwyczajnego i wyznacza termin pierwszej rozprawy.

Czy kierowca ma polisę AC?

Dochodzenie naprawienia szkody z majątku własnego rowerzysty może być niełatwe i czasochłonne. W dobrej sytuacji są tutaj kierowcy posiadający ubezpieczenie AC, z którego mogą otrzymać zwrot kosztów naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel zwraca kierowcy pieniądze przeznaczone na naprawę auta, a następnie dochodzi ich od sprawcy, czyli rowerzysty (jeżeli poszkodowany zna jego dane), co chroni kierowcę przed utratą zniżek ubezpieczeniowych i pozwala stosunkowo szybko przywrócić samochód do stanu używalności.

Warto mieć na uwadze, że polisa autocasco chroni wyłącznie samochód i można z niej pokryć tylko takie szkody, jak uszkodzenie czy kradzież pojazdu.

Gdy wina za wypadek jest niejednoznaczna

Jeżeli poszkodowany kierowca samochodu jest współwinny wypadkowi i przyczynił się do powstania lub powiększenia szkody, to obowiązek jej naprawienia przez rowerzystę ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o tzw. stopień przyczynienia się kierowcy.

Odszkodowania od rowerzystów, z uwagi na nietypowość takich spraw, najlepiej dochodzić przy wsparciu radcy prawnego. Niekiedy droga polubowna nie zdaje egzaminu, dlatego konieczne mogą być konsultacja ze specjalistą i skierowanie sprawy na drogę sądową.

Przeczytaj też: Odszkodowanie dla rowerzysty za wypadek komunikacyjny